Referentiekader voor transitiepraktijken op stedelijk niveau en inventaris van transitietrajecten in de 13 centrumsteden en de VGC

2016

TRAKSIS-coachingtrajecten op maat.

Dit traject bestond uit drie halve dagen begeleiding door VITO voor één stedelijk duurzaam project naar keuze. Je vindt hier het eindrapport van die begeleidingstrajecten.

2015

In 2015 werd TRAKSIS - een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie -  omgevormd tot een webtool.  Je vindt hier de website.

Het Kenniscentrum voorzag in 2014 en 2015 in aansluiting van de ontwikkeling van TRAKSIS voor elke geïnteresseerde centrumstad en de VGC in een lokaal en geïndividualiseerd TRAKSIS-coachingtraject op maat. Dit traject bestaat uit drie halve dagen begeleiding door VITO voor één stedelijk duurzaam project naar keuze. Volgende steden gingen in op dat aanbod:

• Brugge: Toekomst van Brugge
• Sint-Niklaas: Paterssite
• Antwerpen: Labo XX
• Genk: Circulaire poort Genk
• Turnhout: Bib van de Toekomst
• Kortrijk: 'Kortrijk Klimaatstad
• Hasselt: Map-it
• Mechelen: Battel

2014

Een studiedag op 4 november lichtte de opbouw, onderdelen en het gebruik van TRAKSIS toe.  Je vindt hier de presentatie.

2013

Onderstaande opdracht is intussen afgerond. Je vindt hier het integrale onderzoeksrapport.

Wie het referentiekader zelf wil hanteren, kan hier een word-versie downloaden.

Niet elk veranderingsproces op weg naar beter bestuur is een transitie. Om beter zicht te krijgen op het verschil tussen goede bestuurspraktijken en transitietrajecten wordt een toetsingskader gecreëerd. Dit toetsingskader bevat een heldere afbakening van het begrip 'transitie' en een set van 'onderscheidende criteria'. Aan de hand van het toetsingskader worden lopende transitietrajecten en initiatieven met transitiepotentieel in de 13 centrumsteden en de VGC in beeld gebracht.

Uitvoerders
De opdracht is gegund aan VITO NV  voor een bedrag van 32.977,82 € - inclusief BTW.

Timing
De opdracht dient afgerond te zijn tegen eind 2013.

Samenstelling stuurgroep

 • Hannes Raes  en Karolien Dezeure (Aalst)
 • Pieter Dielis (Antwerpen)
 • Patrick Gheysen (Brugge)
 • Cathy De Bruyne  (Gent)
 • Marc Verachtert (Hasselt)
 • Stefaan Renard (Kortrijk)
 • Geertrui Vanloo (Leuven)
 • Erik Laga en Myriam Colle (Mechelen)
 • Kevin Goes (Oostende)
 • Bart De Witte (Roeselare)
 • Tom Speleman (Sint-Niklaas)
 • Pascale Van Bael (Turnhout)
 • Pieter Van Camp ( Vlaamse Gemeenschapscommissie)
 • Alex Verhoeven (VVSG)
 • Wout Baert (Team stedenbeleid - Vlaamse overheid)
 • Thomas Block (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling)
 • Sofie De volder  (Steunpunt TRADO)

Tijdens de startstuurgroep werden de contouren van de opdracht in overleg met de stuurgroepleden verder verfijnd. Je vindt hier het resultaat daarvan.