Samenleven 3.0

De steeds toenemende diversiteit naar herkomst of afkomst is een belangrijk thema voor stedelijk samenleven 3.0 maar is niet de enige vorm van diversiteit. Ook de genderproblematiek, de verhouding jong – oud, de relaties tussen religieuze gemeenschappen, de scheiding tussen hoog – en laaggeschoolden,… kleuren de samenleving vandaag en hebben impact op de dynamiek binnen gemeenschappen en op de relaties tussen gemeenschappen. Er is sprake van diversiteit binnen de diversiteit en van meervoudige identiteiten. Vele beroepsgroepen en organisaties ervaren die toenemende diversifiëring in de steden reeds dagelijks, Dirk Geldof noemt hen ‘frontliniesectoren’.

Samenleven in diversiteit is een breed en complex maatschappelijk thema. Diversiteit is geen visie, geen mening of strekking. Het is niet iets waar je voor of tegen bent. In de steden is het simpelweg realiteit.

2018

In 2018 wil het Kenniscentrum verder inzetten op de verkenning van het thema. Dat moet in het najaar een startnota opleveren die handvaten op maat van steden (≠ aanbevelingen) bevat. Met die startnota zal de verdere concretisering van het programma ‘Samenleven 3.0’ in 2019 aangevat worden.

De startnota bevat de resultaten van een literatuurstudie die door middel van diepte-interviews geconfronteerd en aangevuld met verhalen van stadsbewoners/ werkers die vanuit hun werk, engagement, persoonlijk verhaal op de eerste rij zitten wat betreft samenleven in diversiteit. Daarnaast worden ook beschikbare data gebundeld.

2017

Vanuit het Kenniscentrum Vlaamse Steden werd de nood aan verheldering en een kapstok aangevoeld om het traject ‘samenleven 3.0’ verder uit te tekenen. Er werd in eerste instantie geopteerd voor een fase van reflectie, verkenning en verdieping. De eerste fase is uitgevoerd in 2017 en had een verkennende literatuurstudie als voorwerp. Literatuur werd hierbij breed opgevat: van artikels tot opiniestukken, filosofische essays, sociale media, publicaties, boeken, onderzoeken, films, …