GDPR

2019

In 2019 organiseerde het kenniscentrum opnieuw drie workshops over het implementeren van GDPR. 
In workshops 2 en 3 werd samen met de stedelijke GDPR verantwoordelijken teruggeblikt op de inwerkingtreding van de GDPR en de impact daarvan op de stedelijke organisatie. 
Voor workshop 4 werd samengewerkt met het team van SPECTRE, een interdisciplinair
onderzoeksproject, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en gedragen door KU Leuven en VU Brussel. Dit onderzoek handelt rond privacy-implicaties die ‘slimme steden’ met zich meebrengen. 
In elk van de workshops werden een aantal concrete nieuwe uitdagingen besproken. Kwesties die zich stelden na de implementatie van de GDPR en die bepaalde stedelijke processen in de war sturen. Daarom werd de deelnemers telkens gevraagd kwesties vooraf in te sturen. Aan de hand van de ingeleverde stedelijke kwesties werd op zoek gegaan naar gezamenlijke uitdagingen en deelbare oplossingen.

Meer informatie over de workshops vind je hier.

2018​

Op 25 mei 2018 trad de General Data Protection Regulation (GDPR) in heel de Europese Unie in werking. Heel wat stedelijke IT-verantwoordelijken, belast met het implementeren van deze GDPR zaten nog met vragen en onduidelijkheden. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Agentschap Binnenlands Bestuur organiseerden daarom op 20 februari een workshop GDPR voor de stedelijke GDPR-verantwoordelijken.

De presentaties van de workshop vind je hier.