GDPR

2020

In 2020 organiseerde het kenniscentrum opnieuw drie workshops over het implementeren van GDPR. Ook dit jaar werd in elk van de workshops een aantal concrete nieuwe uitdagingen besproken. Kwesties die zich stelden na de implementatie van de GDPR en die bepaalde stedelijke processen bemoeilijken. 
In de eerste workshop van het jaar gingen we dieper in op Dataveiligheid en de samenwerking tussen stad en OCMW, een gepast cookiebeleid en recente beslissingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
In de tweede workshop hadden we het over het protocol en de verwerkersovereenkomst die dienen te worden afgesloten voor het doorgeven van surveygegevens uit de stadsmonitor.  De derde workshop maakten we afspraken over de evaluatie en het vervolg van de werking van de werkgroep GDPR. 

Ook dit jaar werd opnieuw samengewerkt met het team van SPECTRE, een interdisciplinair
onderzoeksproject, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en gedragen door KU Leuven en VU Brussel. Dit onderzoek handelt rond privacy-implicaties die ‘slimme steden’ met zich meebrengen. De leden van het team stelden tijdens de eerste en derde workshop van 2020 de voortgang van het project voor.

Meer informatie over de workshops vind je hier.


2019

In 2019 organiseerde het kenniscentrum opnieuw drie workshops over het implementeren van GDPR. 
In workshops 2 en 3 werd samen met de stedelijke GDPR verantwoordelijken teruggeblikt op de inwerkingtreding van de GDPR en de impact daarvan op de stedelijke organisatie. 
Voor workshop 4 werd samengewerkt met het team van SPECTRE, een interdisciplinair
onderzoeksproject, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en gedragen door KU Leuven en VU Brussel. Dit onderzoek handelt rond privacy-implicaties die ‘slimme steden’ met zich meebrengen. 
In elk van de workshops werden een aantal concrete nieuwe uitdagingen besproken. Kwesties die zich stelden na de implementatie van de GDPR en die bepaalde stedelijke processen in de war sturen. Daarom werd de deelnemers telkens gevraagd kwesties vooraf in te sturen. Aan de hand van de ingeleverde stedelijke kwesties werd op zoek gegaan naar gezamenlijke uitdagingen en deelbare oplossingen.

Meer informatie over de workshops vind je hier.

2018​

Op 25 mei 2018 trad de General Data Protection Regulation (GDPR) in heel de Europese Unie in werking. Heel wat stedelijke IT-verantwoordelijken, belast met het implementeren van deze GDPR zaten nog met vragen en onduidelijkheden. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Agentschap Binnenlands Bestuur organiseerden daarom op 20 februari een workshop GDPR voor de stedelijke GDPR-verantwoordelijken.

De presentaties van de workshop vind je hier.