Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
2017 - 2021
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
 
Kalender: Studiedag “het lokaal dienstencentrum als draaischijf van de lokale woonzorg”

Titel

Studiedag “het lokaal dienstencentrum als draaischijf van de lokale woonzorg” 

Voor wie

Lokale dienstencentrumleiders, medewerkers van lokale dienstencentra, coördinatoren en diensthoofden thuiszorg, maatschappelijk werkers thuiszorg, OCMW-voorzitters, secretarissen.

Wanneer

4-2-2010 

Waar

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Adres

Jubileumlaan 219
9000 Gent

Werkvorm

 

Pagina-inhoud

Het decreet eerstelijnsgezondheidszorg en het woonzorgdecreet  zorgen voor heel wat wijzigingen voor de lokale dienstencentra

Vanaf 1 januari 2010 erkent en subsidieert de Vlaamse overheid de Samenwerkingsinitiatieven
Eerstelijnszorg (SEL’s). De SEL is een samenwerkingsverband in een gebied van een regionale stad, zoals bepaald in het Zorgregiodecreet. De lokale dienstencentra zijn verplichte partners in dat samenwerkingsverband.

Het nieuwe woonzorgdecreet introduceert enkele nieuwe werkingsprincipes zoals:
- bijzondere aandacht besteden aan specifieke doelgroepen
- bijzondere aandacht besteden aan het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk
- bijzondere aandacht besteden aan de toegankelijkheid van het zorgaanbod voor nieuwkomers en etnisch-culturele minderheden.

Het eerste deel van deze studiedag licht de regelgeving over de SEL’s toe en toont aan waarom het voor een lokaal dienstencentrum belangrijk is om actief aan dit overleg te participeren.

Het tweede deel van de dag presenteert aan de hand van praktische casussen over detectie en bestrijding van vereenzaming, buurthulp, en allochtone ouderen hoe je deze nieuwe werkings-principes uit het woonzorgdecreet concreet kunt realiseren.

Programma voormiddag: de meerwaarde van samenwerking binnen de SEL
Dagvoorzitter: Frank Vervaet, coördinator lokale dienstencentra OCMW Gent
9 uur:Onthaal
10 uur:Toelichting bij de regelgeving, Elke Verlinden, VVSG-stafmedewerker thuiszorg
11 uur:De taak van het lokaal bestuur in het SEL-overleg - visie van de huisarts - Dr. Dirk Backaert, huisarts en voorzitter OCMW Stekene
11.25 uur: Kansen voor de lokale dienstencentra - Filip D’Haene, hoofd ouderen- en thuiszorg OCMW Kortrijk
11.45 uur: De plaats van het lokaal dienstencentrum in de SEL  - Discussie in werkgroepen
12.30 uur: Synthese van de werkgroepen
13 uur: Koud middagmaal

Programma namiddag: de praktische toepassing van het woonzorgdecreet
14 uur:Toelichting bij de uitvoeringsbesluiten van het woonzorgdecreet - Elke Verlinden, VVSG-stafmedewerker thuiszorg
14.15 uur:Casusbesprekingen onder leiding van Frank Vervaet
- allochtone ouderen, inleider Tony Valle, OCMW Maasmechelen
- detectie en bestrijding van vereenzaming, inleider Maureen Bauwens, centrumleider lokaal dienstencentrum Speltinckx OCMW Gent
- buurthulp, inleider Martine De Winter, centrumleider lokaal dienstencentrum Chambéry vzw, Brussel
15.45 uur: Slotwoord - Walter Brusselaers, raadgever woonzorg en ouderen van minister Jo Vandeurzen
16 uur: Receptie

De geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een begeleide rondleiding in het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Deelnameprijs bedraagt 49 euro. Per deelnemend LDC wordt een gratis gids “woonzorgdecreet” door de V.V.D.C. aangeboden.

Aantal deelnemers: maximaal 80

Inschrijven doet u bij voorkeur langs de elektronische inschrijfmodule via http://congrescentrum.vvsg.be. Info hierover kunt u ook via cindy.desutter@vvsg.be opvragen. Elektronisch inschrijven gaat sneller en u vermijdt dat uw gegevens foutief verwerkt worden.

Betaling wordt gestort op het VVSG-rekeningnummer 091-0115696-04 met vermelding van 5000/10110 en de naam van de deelnemer of wordt vereffend op basis van een factuur

Annuleren kan tot 28 januari. Nadien blijft u het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een collega mag uw plaats altijd innemen.

Info inhoudelijk robert.geeraert@vvsg.be- T 02-211 55 16
Info praktisch
cindy.desutter@vvsg.be- T 02-211 55 60

Kalendertrefwoorden

 
Bijlagen
Inhoudstype: VVSG Kalender
Gemaakt om 12-1-2010 21:42  door Boudry Linda 
Laatst gewijzigd op 12-1-2010 21:42  door Boudry Linda 
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32