Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Titel

Datum

Einddatum

Pagina-inhoud

De openbaarheidswetgeving kent aan iedereen principieel het recht toe van toegang tot alle bestuursdocumenten. In bepaalde gevallen moet die toegang worden geweigerd. Dit is zo wanneer door de openbaarmaking schade zou worden toegebracht aan andere belangen. Eén van die belangen is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Sommige gegevens, in het bijzonder persoonsgegevens, worden door specifieke regelgeving beschermd. Het samenspel van regelgevingen die openbaarheid garanderen en deze die persoonsgegevens beschermen, is heel complex. Deze vorming die plaatsvindt op 12 oktober, 26 oktober en 16 november beoogt ambtenaren een inzicht te geven in wat deze regelgevingen inhouden, hoe ze zich tegenover elkaar en tegenover andere regelgeving verhouden en hoe met dit spanningsveld in de praktijk moet worden omgegaan. Je vindt hier meer informatie.

Bijlagen

Gemaakt om door
Laatst gewijzigd op door