Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
Management
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
Management
Budgethouderschap
Samenwerking stad - OCMW
Strategische meerjarenplanning
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Energielandschappen

Vlaams minister Homans lanceert de ‘Slim in de Stad-prijs’ 2016

 

Slimme steden’ zijn die steden die technologie en digitalisering inzetten om de levenskwaliteit en dienstverlening te verbeteren, de veiligheid te verhogen en de allesomvattende maatschappelijke uitdagingen optimaler en efficiënter aan te pakken. De sterkste concepten om te evolueren naar een slimme stad maken kans op een prijs. Het prijzengeld bedraagt 150.000 euro en wordt toegekend aan een of meerdere concepten. De presentatie gebeurt voor een jury die deels bestaat uit vertegenwoordigers van de steden en deels uit deskundigen. Bij de beoordeling zal niet enkel gekeken worden naar het innovatieve karakter van het concept maar ook onder meer de duurzaamheid, originaliteit en realiseerbaarheid zal een rol spelen. Dit jaar ligt er ook een grote klemtoon op het technologische aspect. Ten laatste op 26 oktober moeten de steden hun concept indienen. Je vindt hier meer informatie, het wedstrijdreglement en het inschrijvingsformulier.

Stadsbank  met zonnecellen

Laureaat duurzame overheidsopdracht

De Laureaat Duurzame Overheidsopdrachten is een initiatief van de VVSG met ondersteuning van de Vlaamse Overheid. Met deze prijsuitreiking wil men duurzaam aankoopbeleid meer onder de aandacht brengen en innovatieve voorbeelden van duurzaam aankopen opsporen en als goede praktijk ter beschikking stellen. De stad Roeselare mag zich als eerste gemeente Laureaat Duurzame Overheidsopdracht benoemen. Naast Roeselare werden nog vier andere steden gelauwerd met hun duurzame praktijk. Kortrijk, Gent, Antwerpen en Sint-Niklaas. Je vindt hier meer informatie over de bekroonde praktijken.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Innovation

Van wie is de stad


Steden staan centraal in zowat alle debatten vandaag. Het zijn de nieuwe vindplaatsen van democratie en transitie, de broedplaatsen van nieuwe identiteiten maar ook van toenemende ongelijkheid. In de aanloop naar de grote VN Habitat Top in Quito (oktober) over duurzame steden, focust MO* op de vraag of de stad van de toekomst van ons allen zal zijn of van de superrijken die speculeren op gescheiden ontwikkeling. Aanvullend op het herfstnummer van MO*magazine over dit thema, gaat op woensdag 14 september om 19.30 uur in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren een debatavond door met de Nederlandse onderzoeksjournaliste Floor Milikowski, professor Stadssociologie Stijn Oosterlynck en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck. Bekijk hier het volledige programma en schrijf gratis in.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Klimaatrondetafel ‘Welzijn’

Ook het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin denkt mee over hoe er in de zorg- en welzijnsinfrastructuur efficiënter met energie kan worden omgesprongen. Daarom nodigt minister Vandeurzen op 12 september alle relevante stakeholders uit om zich over dit energievraagstuk te buigen. Tijdens de Rondetafel zullen praktische cases voorgesteld worden waarmee de klimaatengagementen tegen 2020, 2030 en 2050 kunnen worden gerealiseerd. Je vindt hier meer informatie.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32