Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
Management
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
Management
Budgethouderschap
Samenwerking stad - OCMW
Strategische meerjarenplanning
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Energielandschappen

VRP-planningsprijs 2016

 

Dit jaar reikt de VRP opnieuw de Planningsprijs uit. Met de tweejaarlijkse award wil de VRP kwaliteitsvolle, innovatieve ruimtelijke projecten in de kijker zetten. Het kan gaan om gerealiseerde planningsprojecten, studies, concepten of ontwerpen. Eén ding is vereist: de inzendingen moeten duurzame ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling nastreven en vernieuwing brengen in de planningsdiscipline. Verschillende projecten komen in aanmerking: pleinen, groene verbindingen, masterplannen, ontwerpend onderzoek, infrastructuurprojecten ... De VRP-Planningsprijs 2016 wordt uitgereikt op de Werelddag van de Stedenbouw op 17 november in Antwerpen. Kandideren kan tot en met 14 september. Je vindt hier meer informatie en hier het reglement en een inschrijvingsformulier.

Stadsbank  met zonnecellen

Projectoproep voor 10e Praktijkboek Publieke Ruimte

Volgend jaar verschijnt het praktijkboek Publieke Ruimte voor de tiende keer! Het wordt een bijzondere jubileumuitgave waaraan ook jij een bijdrage kan leveren. Iedereen die de afgelopen jaren betrokken was bij de (her)inrichting van een openbare ruimte in België kan een dossier inzenden. Uit alle kandidaten selecteert een vakjury de projecten die in het boek worden voorgesteld en kans maken op de Prijs Publieke Ruimte 2017. Deadline voor het inzenden van projecten is 30 september. Je vindt hier alle informatie.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Innovation

Europa Nostra Awards 2017


U kunt zich opnieuw kandidaat stellen voor Europa Nostra Awards. Ze zijn zowat de Oscars van de Europese erfgoedsector. De prijs eert en bevordert best practices op het gebied van erfgoedinstandhouding, onderzoek, educatie, vrijwilligerswerk, opleiding .... De deadline om kandidaturen in te sturen is 1 oktober 2016. Je vindt hier meer informatie.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Mogelijkheden fiscaliteit en subsidies voor energetische renovatie gebouwen

Dit seminarie op vrijdag 9 september (9.30 tot 13 uur) vormt het sluitstuk van de cyclus van drie evenementen die de FRDO heeft georganiseerd over de financiering van de energetische renovatie van gebouwen. Je vindt hier meer informatie.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32