Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
2017 - 2021
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Management
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
2017 - 2021
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Blockchain

Aalst tovert een verloederd basketveld om tot ‘hype court’

 

Op 12 september startte de Aalsterse Katrien Vanderlinden van ‘Wonderwalls’ met een voor België uniek project: het schilderen van een ‘hypecourt’, of een klassiek sportveld dat met creatieve kleuren en patronen wordt opgewaardeerd. De schilderingen hebben als doel de buurt te laten heropleven. 27 september werd het ‘hypecourt’ feestelijk ingespeeld door de spelers van Okapi Aalstar.

Vanderlinden bleef met haar ontwerp netjes binnen de lijnen van het basketbalveld, zodat het zijn functie behoudt. In New York en Parijs rijzen ‘hypecourts’ als paddenstoelen uit de grond maar ons land bleef achter, tot nu dus. Je vindt hier meer uitleg over het Aalsters project en hier een hele reeks voorbeelden.

Michel Bauwens over de ‘Commons van de toekomst’

Michel Bauwens onderzocht hoe de stad Gent kan evolueren naar een ‘commons stad van de toekomst’. Daarbij worden burger en bestuur échte partners. Op vraag van De Wakkere Burger presenteert hij op dinsdag 21 november in Leuven zijn onderzoeksresultaten en gaat hij in debat met drie bevlogen politici over de haalbaarheid van zijn ideeën: Hoe kunnen lokale besturen burgerinitiatieven ondersteunen? Waar lopen ze met al hun regels in de weg? Maar ook, waar moeten ze niet ‘volgen’ maar vooral blijven aansturen om waarden als democratie en solidariteit te garanderen? Je vindt hier het programma en alle praktische informatie en hier het inschrijvingsformulier.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Herbestemming kerken


In 2014 documenteerde het Kenniscentrum 250 herbestemde kerken in binnen- en buitenland. In 2015 werd al dat materiaal verwerkt tot een nieuwe website die de bezoeker toelaat om kerken te selecteren op ‘ligging’ (8 categorieën) en ‘huidige functie’ (20 categorieën). Voor elke herbestemde kerk werd een fiche opgesteld die naast de ligging en de huidige functie(s) een beknopte historiek van het kerkgebouw bevat alsook foto(s), contactgegevens en linken naar relevante sites. Vanaf 2016 wordt de website jaarlijks aangevuld met nieuwe cases. Je vindt hier de website.

Innovation

Contrei - transitie x ontwerpen

Contrei laat (je) de regio Zuid-West-Vlaanderen (be)leven aan de hand van interactieve installaties, projecties en videomapping. De expo loopt van 18 tot en met 31 oktober in de Budafabriek Kortrijk en dient om gedachtewisselingen over de toekomst van de regio open te trekken naar iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Het is een open uitnodiging aan alle betrokkenen - op zowel het lokale, regionale als Vlaamse niveau - om samen te werken aan de duurzame ontwikkeling van de regio. Als we investeren, kunnen we dat best doordacht doen, via ontwerpend onderzoek en met aandacht voor kwaliteit. De toegang tot de expo is gratis. Je vindt hier alle informatie.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Het veranderde speelveld vraagt een andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Klik hier voor de link of pdf.

Lokale besturen en milieubedrijven: spel- verdelers of aan zijlijn circulaire economie?

Hoe maken we onze economie meer circulair? Dat is de focus van het zesde afval- en materialencongres dat plaatsvind op 16 november in Leuven. Go4Circle, de VVSG en Interafval leggen daarbij de focus op wat afval- en recyclagebedrijven, gemeenten en afvalintercommunales maar ook alle andere partners ter zake kunnen ondernemen. Geen grote theorieën maar zoveel mogelijk concrete informatie. Je vindt hier alle informatie en hier de inschrijvingsmodule.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.

Tijdelijk gebruiken


Het Kenniscentrum bestudeerde in 2015 aan de hand van 100 binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden: mogelijke functies, kritische succesfactoren, vereist wetgevend kader, kostprijs, rol van lokale overheden, administratieve vereisten,… Jaarlijks wordt de website aangevuld met nieuwe cases. De website waar alle cases en onderzoeksresultaten werden verwerkt vind je hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32