Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
2017 - 2021
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Management
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
2017 - 2021
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Energielandschappen

Slim in de Stad-prijs 2016 voor Antwerpen, Kortrijk en Roeselare

 

Twaalf steden dongen met een smart cities-concept mee naar de tweede Slim in de Stad-prijs 2016 van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. Tijdens het evenement '15 jaar stadsmaken en een vooruitblik op de slimme stad van morgen' overhandigde Vlaams minister voor Stedenbeleid Liesbeth Homans de prijs aan de steden Antwerpen, Kortrijk, en Roeselare. De jury bekroonde Kortrijk voor het slimme parkeer- en mobiliteitsbeleid ‘Slim parkeren van A tot Z’, gericht op een autoluwe omgeving.

Ze bekroonde Roeselare voor haar regionaal energiesystemenmodel dat tegelijk slim en sociaal is, en Antwerpen voor haar lokaal blockchainplatform, een internettechnologie die naar een drastisch vernieuwende dienstverlening leidt. Elk van de drie steden ontving 50.000 euro prijzengeld. Een overzicht van alle ingediende projecten met telkens een korte beschrijving, de integrale inschrijvingsfiches en het juryverslag vind je hier.

De toekomst is circulair

Sinds 1 januari 2017 gaan de drie pijlers van het vroegere Vlaams Materialenprogramma (Plan C, SuMMa en Agenda 2020) samen in het nieuwe knooppunt ‘Vlaanderen Circulair’. De OVAM is gastvrouw voor het eengemaakte team. Vlaanderen Circular wordt het knooppunt, de inspirator en matchmaker voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Je vindt hier hun website.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Herbestemming kerken


In 2014 documenteerde het Kenniscentrum 250 herbestemde kerken in binnen- en buitenland. In 2015 werd al dat materiaal verwerkt tot een nieuwe website die de bezoeker toelaat om kerken te selecteren op ‘ligging’ (8 categorieën) en ‘huidige functie’ (20 categorieën). Voor elke herbestemde kerk werd een fiche opgesteld die naast de ligging en de huidige functie(s) een beknopte historiek van het kerkgebouw bevat alsook foto(s), contactgegevens en linken naar relevante sites. Vanaf 2016 wordt de website jaarlijks aangevuld met nieuwe cases. Je vindt hier de website.

Innovation

Studiebezoek Amsterdam


Als orgelpunt van de najaarsopleiding ‘Stads- en dorpskernvernieuwing’ organiseert de VRP op 21 maart een citytrip naar Amsterdam. Iedereen met interesse in openruimte- en woonontwikkeling in de stads- of dorpskern is van harte welkom. Gids ter plaatse is landschapsarchitect Steven Delva die al jaren in Amsterdam woont en werkt. De stad zal voornamelijk met de fiets verkend worden. Je vindt hier alle informatie.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Het veranderde speelveld vraagt een andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Klik hier voor de link of pdf.

Food Waste Awards


Op donderdag 9 februari zijn voor de eerste keer de 'Food Waste Awards' uitgereikt in Vlaanderen. De awards zijn een beloning voor initiatiefnemers die op de meest creatieve, inventieve en efficiënte manier voedselverlies reduceren. Er werden 4 awards uitgereikt in 4 categorieën. Je vindt hier meer informatie.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.

Tijdelijk gebruiken


Het Kenniscentrum bestudeerde in 2015 aan de hand van 100 binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden: mogelijke functies, kritische succesfactoren, vereist wetgevend kader, kostprijs, rol van lokale overheden, administratieve vereisten,… Jaarlijks wordt de website aangevuld met nieuwe cases. De website waar alle cases en onderzoeksresultaten werden verwerkt vind je hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32