Congres de gezonde en veerkrachtige gemeente

30-8-2019

Op donderdag 5 en vrijdag 6 september organiseren VIBE vzw en Odisee Hogeschool een congres met gezonde en veerkrachtige gemeenten als thema.

Deelnemers maken tijdens het congres kennis met ontwerpmaatregelen en -strategieën om toekomstbestendige en klimaatrobuuste gemeentes uit te bouwen. De klemtoon van het congres ligt in eerste instantie op de verhouding tussen gezondheid, biodiversiteit en klimaatneutrale stedenbouw. Toch worden ook thema’s als circulariteit, aanpasbaarheid en sociale inclusie aangesneden en besproken.
Het VIBE-congres maakt je wegwijs in deze boeiende thema's en ankerpunten. Hoe gaan we om met de uitdagingen die zich momenteel aan onze samenleving stellen? Wat zijn de mogelijkheden en toekomstperspectieven? Hoe integreren we de kernaspecten van gezonde en veerkrachtige gemeentes in het lokale beleid? Wat is het belang van een goed uitgewerkte lokale voedselstrategie? Hoe brengen we milieuvriendelijke en gezonde bouwmaterialen en -methodes terug op de agenda? Hoe ontwerpen we toekomstbestendige gebouwen en wijken? Wat zijn de mogelijkheden die kwalitatieve en efficiënte ruimtelijke planning ons precies biedt? En welke zijn de voorbeeldprojecten die momenteel al gerealiseerd zijn? 
Je vindt hier alle informatie.