Congres en excursies ‘Openstellen en delen van schoolinfrastructuur’

16-4-2018

Op 16 en 17 mei organiseren de verenigde verenigingen en het Kenniscentrum Vlaamse Steden 2 excursies langs goede praktijkvoorbeelden van gedeelde schoolinfrastructuur in Antwerpen, op 12 juni het congres ‘Schoolinfrastructuur delen : zo doe je dat!’.

Voor dit congres sloegen het beleidsdomein Onderwijs, de VVSG, de verenigde verenigingen en het Kenniscentrum Vlaamse Steden de handen in elkaar.

Na twee succesvolle edities in Gent in 2016, organiseert de verenigde verenigingen samen met het Kenniscentrum Vlaamse Steden op 16 en 17 mei opnieuw twee fietstochten, deze keer in Antwerpen. Tijdens de excursies bezoek je verschillende inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen die hun infrastructuur openstellen voor organisaties of voor de buurt en leer je hoe de stad Antwerpen het gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur ondersteunt.
Het congres op 12 juni wil een overzicht geven van realisaties, lopende initiatieven en op stapel staande projecten rond deze brede thematiek. Het wil ook concrete tips voor openstelling meegeven. Tot slot wil het congres specifieke aandacht hebben voor lokale besturen die werk willen maken van meer gedeeld gebruik van de schoolinfrastructuur in hun gemeente/stad. Je vindt hier het programma, alle praktische informatie en de inschrijvingsmodule voor de excursies op 16 en 17 mei en hier voor het congres.