Toolbox duurzame mobiliteit voor lokale besturen

18-5-2020

Door de coronacrisis zijn burgers meer gaan wandelen en fietsen. Voor de overheid is dit een uitgelezen kans om nog meer in te zetten op duurzame mobiliteit.

De Vlaamse overheid wil lokale besturen inspireren om maatregelen te nemen om wandelen en fietsen verder te stimuleren, bijvoorbeeld door aanpassingen te doen die de hygiëne en fysieke afstand ten goede komen of door wandel- en fietsroutes veiliger te maken.

De toolbox die werd samengesteld bevat verschillende concrete acties die lokale overheden (tijdelijk) kunnen invoeren. Denk aan een fietsstraat, het verbreden van fiets- of wandel- en zebrapaden of het inrichten van een vakantiestraat om zo ook onderweg de 1,5 meter regel te kunnen respecteren. Maar ook aan het plaatsen van extra fietsenstallingen in de onmiddellijke omgeving van scholen, winkels en bedrijventerreinen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat ter beschikking van de steden en gemeenten om bepaalde verfwerken uit te voeren.

Eén van de acties is een oproep voor subsidies exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen. Minister Peeters maakt hiervoor 3 miljoen euro vrij. 2 miljoen kan ingezet worden op gemeentelijke wegen, met een maximaal bedrag van 7.000 euro per lokaal bestuur. Bij het uitvoeren vraagt de minister voor elke euro die Vlaanderen investeert op gemeentewegen, één euro van het lokaal bestuur. Daarnaast kunnen binnen het tweede deel van het vrijgestelde budget (nog eens 1 miljoen euro) lokale besturen ook voorstellen formuleren voor verfwerken op gewestwegen.

De volledige toolbox vind je hier.