De coronacrisis en de stad

10-8-2020

De coronacrisis heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten.

​Het verdere verloop van de crisis is ongewis en de ernst van de economische en maatschappelijke gevolgen zijn moeilijk in te schatten. Moeilijk is ook dat iedereen overspoeld wordt door een overvloed aan publicaties over effecten, meningen, verwachtingen en mogelijke beleidsantwoorden. Elke dag komen nieuwe inzichten beschikbaar. Toch moeten de steden beredeneerde keuzes maken voor hun toekomst. Daarom zijn door het Nederlandse Platform31 in de maand juni vele inzichten en meningen – als een bewegend doel – geïnventariseerd, geordend, gecategoriseerd en geduid. Deze inventarisatie en duiding van effecten, en bandbreedtes van effecten, moet steden helpen om eigen integrale beredeneerde keuzes te maken. Hiermee kunnen de effecten van de coronacrisis gemitigeerd worden, en kan men idealiter op termijn sterker uit de crisis tevoorschijn te komen. Je vindt hier het integrale rapport en hier een samenvatting die je via  links doorheen het volledige rapport leidt voor wie dat wenst. De inhoud werd besproken op een webinar op 16 juli 2020 dat werd opgenomen en dat je hier kan bekijken.