be running: een recre-actief netwerk voor de Brusselaars

8-2-2021

De loopsport wint almaar aan populariteit. De huidige gezondheidscrisis gaf ze nog een flinke duw in de rug, als vrijetijdsbesteding, ontspanning of zelfs als uitje in deze telewerk- en lockdowntijden.

Sinds 2019 heeft perspective.brussels de taak om een analyse te maken van de meest gebruikte looproutes in Brussel. Die verkenningsopdracht, gelanceerd in het kader van PerspectiveLab, in samenwerking met een reeks institutionele actoren en deskundigen met betrekking tot het lopen, mondde uit in de strategie ‘be running, naar een recre-actief netwerk voor stappers en lopers'.

Op basis van voorafgaandelijke analyses en overlegmomenten en zijn ervaring met het Brusselse grondgebied, stelt Perspective 13 stadsverbindingen voor. 

Je vindt hier alle informatie