Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
 
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
 
B. OVERLEG
 
Lokaal woonoverleg
Structureel woonoverleg Hasselt
partners:Sociale huisvestingsmaatschappijen, SVK, OCMW Hasselt, dienst vergunningen en dienst planning Stad, Dienst wonen Stad,mandatarissen, Wonen Vlaanderen, Provincie Limburg
 
Overleg sociale huisvesting - uitvoeringsdiensten Voor drie wijken met sociale huisvesting een tweejaarlijks overleg met diverse uitvoeringsdiensten, diensten wonen, wijkmanagement en OCMW rond overlastsignalen en infrastructurele ingrepen in het openbaar domein in sociale woonwijken.
 
Lokale woonraad
 
Overleg andere actoren
Zorgcircuit wonen
In het kader van het Lokaal sociaal beleid werd er in Hasselt een werkgroep "zorgcircuit wonen" opgericht. De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van Stad Hasselt, het OCMW, Sociaal verhuurkantoor, de sociale huisvesters actief op grondgebied Hasselt, seniorenvoorzieningen, CAW Limburg, beschut wonen, de gehandicaptensector, bijzondere jeugdzorg en het CAD.
Het zorgcircuit streeft naar afstemming, netwerking, signaleren van knelpunten en formuleren van beleidsvoorstellen.
 
Bijlage 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
De intergemeentelijke samenwerking tussen Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven kent na 4,5 jaar een einde op 1 maart 2017