Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
 
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Schepen Kurt Claeys is bevoegd voor Wonen en tekent het beleid inzake Wonen uit.
 
B. OVERLEG
 
 
Lokaal woonoverleg
Het lokaal woonoverleg vindt plaats in de woonraad die samenkomt onder het voorzitterschap van de schepen voor Wonen en die als volgt is samengesteld:
 • een ambtenaar van de dienst Wonen
 • de directeurs van de sociale huisvestingsmaatschappijen
 • een vertegenwoordiger van de huurdersbond
 • een vertegenwoordiger van het SVK
 • een vertegenwoordiger van de immobiliënsector
 • een vertegenwoordiger van het CAW
 • een vertegenwoordiger van de Regionale Welzijnscommissie
 • een vertegenwoordiger van het OCMW
 • een vertegenwoordiger van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
 • een vertegenwoordiger van RWO West-Vlaanderen
 • de schepen van Ruimtelijke Ordening
De woonraad komt gemiddeld 3 maal per jaar samen. De frequentie van samenkomen hangt evenwel af van de noodzaak.
 
Er is ook een apart overleg tussen de stad en de sociale huisvestingsmaatschappijen met het oog op het ondersteunen van de dossiers inzake nieuwe projecten.
 
Ook binnen het Lokaal Sociaal beleidsplan zijn een aantal thema's rond huisvesting opgenomen die dan besproken worden binnen de werkgroep van de grondrechtencoördinatoren.
 
Lokale woonraad
Zie lokaal woonoverleg.
 
Overleg andere actoren
Zie lokaal woonoverleg.
 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN