Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
 
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
 
B. OVERLEG
 
Lokaal woonoverleg

Lokaal Woonoverleg 

Het Lokaal Woonoverleg Turnhout is opgesplitst in een maandelijks technisch overleg en ca 4 maal per jaar de plenaire vergadering "Lokaal Woonoverleg". De timing wordt afgestemd op de timing van de BECO. Volgende partijen worden daarbij uitgenodigd:

  • sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK
  • SVK Noorderkempen
  • OCMW Turnhout
  • Wonen Vlaanderen
  • Wonen Stadsregio Turnhout, (coördinator project ‘Wonen in de stadsregio’ en beleidsadviseur Wonen stad Turnhout)
  • dienst RO Stad Turnhout
  • schepen bevoegd voor Wonen

Volgende actoren nemen deel in functie van de agenda:

  • VMSW en VMSW GI
 
Lokale woonraad
 
Overleg andere actoren
Technisch Overleg Sociale Huisvesting
Maandelijks vindt er een technisch overleg sociale huisvesting plaats, tussen de stad (stedenbouwkundige) en sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK(projectmanagers).
Op dit overleg worden onder meer plannen besproken, nieuwe opportuniteiten afgetoetst en besproken, en agendapunten voor het Lokaal Woonoverleg voorbereid. 
Het overleg wordt - indien nodig - uitgebreid met beleidsmakers of externen (architecten).
  
 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Van project  IGS 'Wonen in de Stadsregio' naar één stadsregionale woondienst
Het project 'Wonen in de stadsregio', ( een samenwerkingsverband tussen de 4 gemeenten van de stadsregio Turnhout m.n. Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar), werd goedkekeurd ikv als gesubsidieerd project ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, en ging van start op 1 juli 2009, en werd  verlengd in 2012, 2015, 2018 en 2020. Het project voorziet in operationele doelstellingen op vlak van beleidsvoorbereiding, woonoverleg, dienstverlening, woningkwaliteit, betaalbaar wonen, duurzaam wonen en het verbeteren van de positie van de zwakke huurder.

Medewerkers van de stedelijke woondienst werkten sinds 2012 samen met medewerkers in dienst van de projectvereniging Stadsregio Turnhout aan de realisatie van de doestellingen van het MJP van de stad en de doelstellingen van het IGS-project. Met het oog op het verhogen van de efficiëntie, werden al de verschillende medewerkers per 1 juli 2018 ondergebracht in één stadsregionale woondienst, die actief is op het grondgebied van de 4 gemeenten. Stad Turnhout en de Projectvereniging Stadsregio Turnhout sloten hiertoe een Samenwerkingsovereenkomst.
 
Samenwerking met stadsregio ikv Vlaamse Energielening
Zie verder.