Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
 
A.1. Preventie
Neen
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
 
Verordening(en)
De stad beschikt over een lokale verordening met kwaliteitseisen voor kamers en studentenkamers, gekoppeld aan een uitbatingsvergunning. Een stedenbouwkundige verordening werd opgemaakt.
Bijlage 
andere
/
 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Vlaamse Wooncode: administratieve verordening op verhuren van kamers
 
Conformiteitsattest woningen/kamers
Vlaamse wooncode: administratieve verordening op verhuren van kamers
 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
Opsporen leegstand
Ja
 
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Ja
Bijlage 
Gemeentelijke leegstandsheffing
Ja
Bijlage 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Ja
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
Ja: belasting op leegstand
(reglement cf item leegstandsheffing)
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Opsporen verwaarlozing
Ja
 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Ja
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Neen
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
Bijlage 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Ja
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
Ja - belasting op leegstand
(reglement cf item heffing verwaarlozing)
 
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Opsporen verkrotting
Verkrotting in de stad wordt opgespoord via de kwaliteitscontrole woningen op de woondienst.
 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Ja, art 135 (NGW)
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Ja
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Ja
 
Snelherstel
Volgens wooncode: neen
Volgens nieuwe gemeentewet: ja
 
Herstelvordering
Neen
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Neen
 
Sociaal beheersrecht
Neen
 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Ja
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
Neen
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Ja
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
Ja (premies) + advies
Premies:
 • stedelijke aanpassingspremie levenslang wonen
 • Bijlage 
  E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
   
  Weigering conformiteitsattest
  Ja
   
  Onaangepast- en overbewoondverklaring
  Ja
   
  F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ