Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
 
 
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
 
 
Loket
Loketwerking rond bouwen en verbouwen / loketwerking Energiehuis
De stad informeert via het loket Wonen Stadsregio Turnhout over premies rond bouwen- en verbouwen. Er bestaat ook een actieve doorverwijzing van en naar het loket RO. Naast informatie begeleidt het loket aanvragers bij het aanvragen van dossiers, en worden premieaanvragen voor andere instanties binnengebracht bij het loket gescreend en doorgestuurd. 
Het loket Wonen stadsregio Turnhout is ook het loket van het Energiehuis.
 
Communicatie
 
 
Specifieke Initiatieven

Proefpoject Goed Plan 

Energiebesparende maatregelen worden meegenomen ikv advisering en ontzorging ikv proefproject 'Goed Plan'. Zie hoger.

(Ver)Bouwbeurs 

Stadsregio Turnhout organiseerde reeds regelmatig een beurs over energiezuinig wonen. Op de beurs stellen lokale ondernemers die energiebesparende werken kunnen uitvoeren hun diensten en producten voor. De beurs zet ook graag enkele projecten in de kijker van bedrijven die innovatief werken rond energie en duurzaamheid. Er zijn tenslotte ook enkele info- en demosessies over duurzaam bouwen en aanpasbaar bouwen.

Proefproject aanpasbaar bouwen

We sensibiliseren over en promoten aanpasbaar bouwen in de stadsregio. De voorbije 2 jaar was er een demowoning, een levensgrote maquette, waarin de principes van aanpasbaar bouwen gevisualiseerd werden.Ook via het loket wonen verspreiden we basisinformatie over aanpasbaar bouwen. Anderzijds is het ook belangrijk om effectieve realisaties op het terrein te ondersteunen/promoten. In Turnhout wordt aanpasbaar bouwen actief gepromoot als principe in nieuwe woonontwikkelingsprojecten bij ontwikkelaars. De stad heeft hiertoe reeds een overeenkomst afgesloten, met een private ontwikkelaar.
 
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
 
Dakisolatie
 
 
Zonnepanelen
 
Hemelwater
Stedelijke premie hergebruik van hemelwater en / infiltratievoorzieningen
De stad geeft een premie van maximaal 250 € voor een nieuwbouwwoning, maximaal 500 € voor een bestaande woning, indien voldaan is aan een aantal voorwaarden.
 
Meer info over deze premie: 
 
Aanpasbaar/levenslang wonen
 Geen premies, wel advies en stimuli; zie hoger
 
Andere subsidies/premies
Stedelijke premie groendaken
Er bestaat een stedelijke premie van 31 € / m². De maximale subsidieerbare oppervlakte bedraagt 250 m².
 
Meer info over deze premie: 
 
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Vlaamse Energielening
Stadsregio Turnhout werd erkend als Energiehuis ikv de Vlaamse Energielening.

De prioritaire of kwetsbare doelgroep kan een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%.

 
Meer info over deze lening: www.stadsregioturnhout.be/energielening
 
Andere initiatieven