Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting

De vereniging 't Sas is een samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur, het OCMW en CAW Regio Brugge. De preventiemedewerker van de vereniging 't Sas begeleidt bewoners die geconfronteerd worden met een dreigende uithuiszetting.

Vereniging ’t Sas

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2

8000 Brugge

Tel:  050-32 76 70

website vereniging 't sas

 

Maar ook bij de dienst woonbegeleiding kunnen Bruggelingen terecht die vragen of hulp nodig hebben in het kader van huisvesting.

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Tel. 050-32 74 14
Woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
                                                             website OCMW: wonen

 
Toeleiding naar woningmarkt
Bij de dienst Woonbegeleiding kan de burger terecht met alle problemen en vragen rond het huren van een woning.
Zij ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte woning en helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren voor sociale woningen.

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
website OCMW: wonen
Tel. 050-32 74 14

 
Begeleiding in de sociale huisvesting

Wie het moeilijk heeft met het onderhoud van de woning, contact met de buren, het betalen van de huur, .... kan terecht bij de maatschappelijk werkers van de dienst woonbegeleiding.

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
website OCMW: wonen
Tel. 050-32 74 14

 
Begeleiding op de private woningmarkt

Wie het moeilijk heeft met het onderhoud van de woning, contact met de buren, het betalen van de huur, .... kan terecht bij de maatschappelijk werkers van de dienst woonbegeleiding.

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
website OCMW: wonen
Tel. 050-32 74 14

 
Begeleiding daklozen/thuislozen

Het stadsbestuur, OCMW en CAW regio Brugge sloegen de handen in elkaar om een degelijke begeleiding te bieden voor mensen die tijdelijk dakloos zijn:

 

Vereniging ’t Sas

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2

8000 Brugge

Tel:  050-32 76 70

website vereniging 't Sas 

 

Dienst intake

OCMW-Brugge

Sociaal huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

info@sociaalhuis-brugge.be, 
website sociaal huis
   

050-32 77 70

Algemeen Onthaal  CAW Regio Brugge
Vlamingdam 36
8000 Brugge
Tel.   
050-44 57 00
onthaalvlamingdam@cawregiobrugge.be
website CAW Regio Brugge: crisisbegeleiding

 
Herhuisvesting

Indien uw woning ongeschikt of onbewoonbaar is, dan kan u steeds terecht bij de dienst huisvesting van de stad Brugge.

In de woondienst kunt u terecht met al uw vragen in verband met wonen. Waar de dienst zelf geen oplossing kan aanreiken, zal ze u doorverwijzen naar een instantie die dit mogelijks wel kan.

woondienst

Huis van de Bruggeling

Franck Van Ackerpromenade 2

8000 Brugge

woondienst@brugge.be

 
Recuperatie kosten herhuisvesting
Dient u uw woning te verlaten omdat deze ongeschikt of onbewoonbaar is?
In de woondienst kunt u terecht met al uw vragen in verband met wonen. Waar de dienst zelf geen oplossing kan aanreiken, zal ze u doorverwijzen naar een instantie die dit mogelijks wel kan.
 

woondienst

Huis van de Bruggeling

Franck Van Ackerpromenade 2

8000 Brugge

woondienst@brugge.be

 
Andere initiatieven
 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang

De lokale besturen en CAW Regio Brugge sloegen de handen in elkaar, om mensen die tijdelijk dakloos zijn een goede opvang te bieden:

CAW Regio Brugge
c
risisopvang
Katelijnevest 15

8000 Brugge
tel: 050-44 37 80
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Vereniging ’t Sas

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2

8000 Brugge

Tel:  050-32 76 70

 
Daklozenopvang

De lokale besturen en CAW Regio Brugge sloegen de handen in elkaar, om mensen die dakloos zijn een tijdelijk onderdak te bieden:

CAW Regio Brugge
c
risisopvang
Katelijnevest 15

8000 Brugge
tel: 050-44 37 80
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Vereniging ’t Sas

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2

8000 Brugge

Tel:  050-32 76 70

 
Nachtopvang
 
Noodwoningen
Indien de woning door een brand of dergelijke niet meer bewoonbaar is, dan kan men bij het OCMW terecht voor een noodwoning:

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Woonbegeleiding@ocmwbrugge.be,                                                                                                                                                                            Tel. 050-32 74 14

 
Andere initiatieven
 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein
 
Doortrekkersterrein
 
Andere