Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting
OCMW Hasselt wordt regelmatig in kennis gesteld van huurders met huurachterstal (bericht van de sociale huisvestingsmaatschappij of via een oproeping van huurder op vredegerecht).
OCMW Hasselt zal deze personen benaderen om te vermijden dat ze uit huis worden gezet.
CAW Limburg kreeg in 2016 projectmiddelen (1 jaar) om rond preventie uithuiszetting te werken op de privé-huurmarkt. OCMW Hasselt werkte mee aan dit proefproject.  ​Nadien werd dit ingebed in de reguliere werking van CAW Limburg en sturen we cliënten door.
Bijlage 
Toeleiding naar woningmarkt
OCMW Hasselt zal haar cliënten die op zoek zijn naar een pand begeleiden op maat (wat kan de cliënt zelf/ wat niet).
De cliënten die een pand zoeken kunnen wekelijks bij het OCMW terecht voor "de sleutel tot wonen".
 
Begeleiding in de sociale huisvesting
Regelmatig zullen we cliënten verwijzen naar de sociale huisvestingsmaatschappijen met de bedoeling dat ze zich aldaar gaan inschrijven. We geven hun een lijst mee met daarop de documenten die ze dienen te verzamelen voor de inschrijving. Op de momenten dat de huisvestingsmaatschappijen actualiseren, zullen we dit afficheren in de wachtzaal en de cliënten (kandidaat-huurders) hierop attent maken. Eens ze een sociale woning hebben toegewezen gekregen, kunnen ze bij het OCMW terecht voor een aanvraag tussenkomst huurwaarborg en voor het opmaken van een afbetalingsregeling bij huurachterstal. Om het aantal uithuiszettingen binnen de sociale huisvesting of het SVK te verminderen zijn we vanaf juni 2014 gestart met een LAC (lokale adviescommissie) wonen. We willen door preventief te werken voorkomen dat bewoners hun betaalbare kwalitatieve woonst verliezen en dakloos worden.
Bijlage 
Begeleiding op de private woningmarkt
Bij het OCMW van Hasselt kloppen dagelijks mensen aan met huisvestingsproblemen van allerlei aard, sommige heel acuut andere minder acuut, maar steeds zeer ingrijpend voor de cliënt. De aanmeldingsproblematieke zijn zeer divers. We zullen cliënten ook begeleiden (indien gewenst) bij hun aanvraag huursubsidie na een verhuisbeweging.
Soms worden we in kennis gesteld van vervuilde panden. Er wordt dan een heel traject met de bewuste bewoner opgezet in samenwerking met andere diensten. Soms prefinanciërt het OCMW de kosten voor een opruiming of poets. In de begeleiding hebben we ook aandacht voor de kosten van nutsvoorzieningen, gezien ze een onderdeel zijn van de woonkost voor de cliënt.
Bijlage 
Begeleiding daklozen/thuislozen
Als een persoon effectief dakloos wordt en hij/zij geen oplossing vindt bij vrienden of familie zal men indien de cliënt dit wil een onthaaltehuis zoeken. Men zal cliënt ook begeleiden in zijn zoektocht naar een andere woonst (ifv. de mogelijkheden van de cliënt). Soms levert OCMW Hasselt  cfr. vigerende wetgeving een referentie-adres af. Indien de dakloze een woning heeft gevonden kan het OCMW onder bepaalde voorwaarden een installatiepremie toekennen. In Hasselt zijn er 4 straathoekwerkers (1 binnen CAD/MSOC en 3 vanuit Stad) die beiden werken vanuit een positieve, integrale, actieve en structurele benadering van de doelgroep. Tussen chronisch dak- en thuislozen en de samenleving is een enorme kloof. De dak- of thuisloze heeft in zijn leven op verschillende domeinen kwetsuren opgelopen. Vaak staat ze wantrouwig t.a.v. de klassieke hulpverlening omdat die er blijkbaar niet in slaagt om hen verder te helpen. Housing First wil deze uiterst kwetsbare doelgroep opnieuw een plek geven in onze maatschappij. In de eerste plaats door hen letterlijk een plaats te geven; een woonst, een dak boven hun hoofd. Het Limburgse housing first-project op de as Hasselt-Genk-Sint Truiden startte op 1/12/2014.  Housing First Hasselt sluit aan bij het Limburgse project en heeft een gemeenschappelijke inhoudelijke coördinatie. Voor Hasselt willen we een 12 tot 16 daklozen begeleiden vanuit de housing first benadering. Ondertussen werd de housing-first methodiek ingebed in de reguliere werking.
Bijlage 
Herhuisvesting
Indien gewenst worden met de bewoner van onbewoonbaar pand de mogelijkheden bekeken van herhuisvesting. In bepaalde situaties worden de noodwoningen van het OCMW ingezet.
 
Recuperatie kosten herhuisvesting
 
Andere initiatieven
Werkgroep woonhygiëne 1. Deze werkgroep werkt procedures uit om zowel ondersteunend als repressief op te treden bij problematische huisvestingssituaties waarbij zwakke bewoners betrokken zijn zonder relevant netwerk
2. Stad Hasselt en OCMW Hasselt organiseren jaarlijks een studienamiddag voor welzijnsactoren actief op grondgebied Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek.​

 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang

OCMW Hasselt  en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen  in een acute noodsituatie opvang en begeleiding te bieden. Samen met de cliënt, en in overleg met het OCMW wordt een hulpverleningstraject uitgewerkt. De crisisopvang is beperkt in duur tot 3 weken.

Crisisopvang wordt aangevraagd op telefoonnummer: 011/28.38.73. De crisisopvang wordt uitgebaat op onderstaand adres.

Adres: Thuislozencentrum

           Salvatorstraat,12

           3500 Hasselt

                     

 

 
Daklozenopvang

OCMW Hasselt en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen uit Hasselt residentiële opvang en begeleiding te bieden. We bedoelen hiermee het vervolgtraject na eventuele crisisopvang.

Adres: Thuislozencentrum

           Salvatorstraat,12

           3500 Hasselt

          

          

 

 
Nachtopvang

OCMW Hasselt  en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen uit Hasselt nachtopvang ( noodopvang)  te bieden ( bed,bad,brood).

De noodopvang is in principe voor één nacht maar kan in overleg tussen OCMW en CAW verlengd worden tot max. 7 nachten.

Adres: Thuislozencentrum

           Salvatorstraat,12

           3500 Hasselt

OCMW Hasselt richt sedert 2016 jaarlijks in de periode van begin november  tot en met eind maart een shelter in voor Hasseltse dak- en thuislozen aangebracht door de Hasseltse welzijnspartners, die niet meer terecht kunnen in het traditionele opvangcircuit.           

 
Noodwoningen
OCMW Hasselt heeft momenteel 3 noodwoningen en meerdere panden volgens het principe van een "transitwoning".
Bijlage 
Andere initiatieven
 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein
Het woonwagenterrein heeft 26 standplaatsen. Er wonen 60 mensen. Het terrein is eigendom van Stad Hasselt. De bewoners huren een standplaats van Stad Hasselt. Regelmatig organiseert de terreinbeheerder (personeelslid van stad Hasselt, dienst integratie) een woonwagencommissie.
Aanwezig: terreinbeheer Stad, wijkagent stad, gemeenschapswacht,dienst gebouwen stad, woonmanager stad, afgevaardigde OCMW (teamcoördinator/wooncoördinator), diensthoofd wijkwerking Stad, diensthoofd bevolking, jurist stad Hasselt.
Hier worden toewijzingen van vrije plaatsen besproken, doch ook problemen op het terrein, regelementen,ea... komen aan bod.
Bijlage 
Doortrekkersterrein
 
Andere