Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting

 

 
Toeleiding naar woningmarkt

 

 
Begeleiding in de sociale huisvesting

 

 
Begeleiding op de private woningmarkt

 

 
Begeleiding daklozen/thuislozen

 

 

 
Herhuisvesting

zie 5 Kwaliteitsvol wonen en bouwen, F bestrijden van huisjesmelkerij.

 

 
Recuperatie kosten herhuisvesting

zie 5 Kwaliteitsvol wonen en bouwen, F bestrijden van huisjesmelkerij.

 

 
Andere initiatieven
 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang

CRISISINTERVENTIECENTRUM (CIC): Biedt tijdelijk onderdak, opvang en psychosociale begeleiding aan mensen in crisissituatie 24u op 24u bereikbaar.

Wollemarkt 26

2800 Mechelen

tel. 015 42 03 33

fax 015 28 53 03

email cic.mechelen@skynet.be

 

 

 
Daklozenopvang
 
Nachtopvang

​Winteropvang

 
Noodwoningen

Het is mogelijk om een noodwoning te bekomen via het OCMW van Mechelen. Het OCMW heeft een aantal noodwoningen voor gezinnen of alleenstaanden met kinderen. Kom je in aanmerking voor een noodwoning, dan krijg je een plaats op de wachtlijst.


In een noodwoning kan je zes maanden blijven. Je bent verplicht onder begeleiding te zoeken naar een permanente woonst.

 

 
Andere initiatieven
 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein

In Mechelen zijn er twee residentiële woonwagenterreinen:

Het woonwagenterrein in de Galgestraat 58 is een privé terrein dat wordt beheerd door de Bond Zonder Naam. De bewoners wonen hier al meer dan 20 jaar. Sinds 1995 is het terrein vergund als woonwagenterrein. Op het terrein zijn 8 standplaatsen. Er wonen 8 gezinnen (Manoesjen).

Contact: 

Bond zonder Naam vzw

St.-Jacobsmarkt 39

2000 Antwerpen

Tel 03 201 22 10

Fax 03 201 22 15

E-mail bzn@bzn.be

 

Het woonwagenterrein in de Grote Nieuwedijkstraat 435 is een gemeentelijk woonwagenterrein dat wordt beheerd door de stad Mechelen. Het terrein werd in gebruik genomen op 1 juni 1996. In 2004 werd het terrein gerenoveerd. Op het terrein zijn 20 standplaatsen. Er wonen 20 gezinnen (Voyageurs).
Contact:

Stad Mechelen - dienst diversiteit

M. Sabbestraat 119

T: 015 29 83 61

F: 015 29 83 09

 

 

 
Doortrekkersterrein
 
Andere