2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Aalst ‎(13)
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
Aalst
A. LOKETFUNCTIE
Aalst
Huisvestingsambtenaar
Aalst
Woondienst
Team Wonen bevindt zich in de cluster Omgeving, Wonen en  Ondernemen, met aan het hoofd een directeur Steven Ghysens.
 
Team Wonen maakt deel uit van dienst Planning, stadsvernieuwing en wonen.  Met als diensthoofd Liesbeth Longueville.
De verantwoordelijk voor team Wonen is Katleen Moereels.
Aalst
Themabalie Bouwen en Wonen

Het team Wonen van de stad Aalst is sinds januari 2016 verhuisd naar het administratief centrum, Werf 9  te Aalst.

Binnen team Wonen kunnen burgers terecht voor volgende dienstverlening:

 • Sociaal Wonen, trefpunt Sociaal Verhuurkantoor, premies, woonwagenterrein, woonnood
 • Woonkwaliteit en leegstand
 • vzw BEA: Beheer Energie Aalst

Bij de Themabalie bouwen en wonen:

 • premies en andere steun over wonen
 • inschrijving en verhuring sociale woningen
 • aanvraag woningonderzoek
 • trefpunt Sociaal Verhuurkantoor: inschrijving huurders
 • adviesmoment van de Huurdersbond (dinsdag van 18 tot 20 uur)
 • adviesmoment (op afspraak) van het Vlaams Woningsfonds (maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16.30 uur)
 • de woonwagenterreinen binnen de Stad Aalst

De stad beschikt over een heffingsreglement is zo ontworpen om kwaliteitsvol en betaalbaar wonen te stimuleren en deze leegstaande en verwaarloosde panden opnieuw op de woonmarkt te brengen. Woningen die aan de norm Vlaamse Wooncode voldoen krijgen een conformiteitsattest. Woningen 15 of meer strafpunten hebben worden ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Leegstaande en verwaarloosde panden worden geregistreerd.

Vzw BEA (Beheer Energie Aalst) is een autonoom energiebedrijf met als doel in te spelen op alle energiegerelateerde dossiers. Het verlenen van betaalbare energieleningen voor energiebesparende maatregelen is een eerste belangrijke actie. Verder organiseerde vzw BEA een groepsaankoop zonnepanelen en een startte het een dakisolatieproject. Burgers krijgen informatie op maat om te besparen op energie, zoals de overstap naar een andere leverancier.

 

Aalst
1 geïntegreerd loket

De dienst is gelegen in het administratief centrum Werf 9, 9300 Aalst en open voor het publiek via de Themabalie Bouwen en Wonen:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur.

Woensdag van 13uur tot 20.30 uur.


De burger kan ook een afspraak maken met een deskundige van het team Wonen. Team Wonen is telefonisch bereikbaar via 053 72 36 10 en via wonen@aalst.be
 
Aalst
Elektronisch loket

Via het electronisch loket kunnen burgers een melding doen van een leegstaand of verwaarloosd pand. Ook kunnen huurders een woningonderzoek aanvragen, een prikkelpremie aanvragen. Er wordt een systeem uitgewerkt om alle producten van de stad op afspraak te laten doorgaan.

Aalst
Andere
Aalst
B. COMMUNICATIE
Aalst
Infobrochure
Brochures en folders rond wonen en energie:
 
 • Sociaal huren
 • Sociaal kopen
 • Sociaal lenen
 • Groene lening - vzw BEA
 • Conformiteitsattest
 • Premie regenwaterput
 • Energiepremies (Eandis)
 • Energiescan
 • Groenstroomcertificaat
 • Prikkelpremies Watertorenwijk
 • Belasting leegstand, ongeschikt, onbewoonbaar, verwaarloosd en bouwvallig : Beter wonen in Aalst

Team Wonen communiceert ook via maandelijkse publicaties in het stadsmagazine 'Chipka' en via de websites www.aalst.be\wonen of www.wonen.aalst.be en www.vzwbea.be.

Aalst
Infoavonden - symposia
Team Wonen organiseert geregeld infomomenten voor de burgers, netwerk. In 2010 was er het "Woonsymposium: werken aan wonen", in 2011 de "Energiedag: werken aan energie", in 2012 het "Woonsymposium: betaalbaar wonen in Aalst, stad van mijn dromen".
In 2014 stond het Woonsymposium in  het thema 'Levenslang Thuis Wonen' onder de loep genomen.
In 2017 werd een infoavond georganiseerd voor eigenaar verhuurders met als thema's woonkwaliteit, eandispremies en SVK-verhuur. In 2018 nam team Wonen deel aan de infobo bouwbeurs in Aalst. 
In het kader van het prikkelproject Watertoren en wonen boven winkels werden infosessies geoirganiseerd om de projecten bekend te maken.  
Aalst
Website
Een specifieke woonwebsite bundelt alle informatie rond wonen in Aalst. Burgers vinden er informatie, inspiratie en voorbeelden. Er zijn 6 topics:
 • bouwen en verbouwen
 • energie en duurzaamheid
 • kopen of (ver)huren
 • sociaal wonen
 • wooninspiratie
 • premies
 
Daarnaast is er ook de website van vzw BEA die alle tips over energie en duurzaam bouwen bundelt: www.vzwbea.be.
Aalst
Andere
Sociale media
 
Interessante thema's rond bouwen, wonen en energie worden net als de projecten van de dienst publiek gedeeld via sociale media als Facebook (van de Stad Aalst, vzw BEA en AIPA), Twitter en andere. De burger wenst meer en meer via deze weg geïnformeerd te worden over thema's die hem aanbelangen.
Aalst
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Antwerpen ‎(13)
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
Antwerpen
A. LOKETFUNCTIE
Antwerpen
Huisvestingsambtenaar
Antwerpen
Woondienst
Samen Leven en OCMW Antwerpen smolten samen tot de afdeling Sociale Dienstverlening, zie eerste organogram in bijlage. Toezicht en handihaving van woonkwaliteit wordt opgenomen in de afdeling Maatschappelijke Veiligheid, zie 2e organogram.
BijlageAntwerpen
Woonkantoor
In het woonkantoor kunnen inwoners  terecht voor volgende diensten :
 • Algemeen woonadvies (gratis): begeleiding bij projecten voor levenslang wonen, advies over sociale huisvesting, advies bij woonproblemen of de aanvraag van een woonkwaliteitsonderzoek,...
 • Aanvraag premies (gratis):  In een woonkantoor kan men gratis advies over alle mogelijke premies krijgen: stad Antwerpen, provincie Antwerpen, Vlaamse en federale overheid, netbeheerders…
  Premie-aanvragen worden in het woonkantoor klaargemaakt en opgevolgd. Zo ziet de behandeling van een premiedossier er uit:
  • nazicht of de aangekochte materialen of diensten voldoen aan de technische voorwaarden
  • nazicht of men voldoet aan de voorwaarden (inkomen, kadastraal inkomen, aantal eigendommen, gezinssamenstelling)

  • invullen van de premie-aanvraag

  • maken van een bijlage van nodige facturen en bewijsstukken

  • verzendklaar maken van de verschillende aanvragen
  • opvolging van de aanvraag in een database afsluiting van het dossier na uitbetaling
 • Koop- of bouwadvies (gratis): technisch koop-, bouw- en renovatieadvies, advies over duurzaam (ver)bouwen van de EcoHuisdokter, bouwtechnische onderzoeken (zowel op vraag van huurders als van eigenaars) en bijstand bij bouwgeschillen. Technisch advies ter plaatse is mogelijk na afspraak. Technisch advies stap voor stap:
  • bezoek aan de woning voor bouwtechnisch onderzoek
  • oplijsten van vastgestelde gebreken / geplande werken
  • wegwijs maken in de uit te voeren werken=> isolatiewerken, dakwerken, vervangen buitenschrijnwerk, enz.
  • tips geven over hoe aannemers contacteren, omschrijving van de uit te voeren werken (geen opmaak van een bestek zoals bij privé-architect)
  • bespreking van de werken (eventueel voor doe-het-zelvers uitleggen hoe er aan te beginnen) + indien nodig raming opmaken
  • offertes van aannemers: nakijken op volledigheid en vergelijken
Antwerpen
1 geïntegreerd loket
Antwerpen
Elektronisch loket
Inwoners kunnen via volgende link gebruik maken van het e-loket voor onder meer adreswijziging, woonbewijs, aanvraag premies, ...
Antwerpen
Andere

Ecohuis                                                                                                                                                  In het Ecohuis kan men terecht voor:

Informatie en advies

Het EcoHuis is de plaats voor alles wat te maken heeft met duurzaam bouwen, wonen en leven. Inwoners kunnen er voor:

 • groene leningen: goedkope of renteloze lening voor duurzame verbouwingen
 • premies: hulp bij premieaanvragen voor groendak, regenwaterput, infiltratievoorziening en energiebesparende maatregelen
 • kleinere ingrepen en besparingen: ondersteuning voor groepsaankopen, energiescans, ecostraten en andere acties
 • EcoHuisdokter: gratis begeleiding bij energiezuinig en ecologisch bouwen en verbouwen, advies op maat en tips over onder meer isolatie, hoogrendementsbeglazing, verwarming en materialen
 • gespecialiseerd ecobouwadvies: gespecialiseerde begeleiding en advies op de werf over bio-ecologisch, energiezuinig of passief bouwen
 • infotheek: boeken, folders en tijdschriften over duurzaam bouwen, wonen en leven (inkijken of lenen)

Kijken en leren

In het Ecohuis worden ook tentoonstellingen rond duurzaam wonen gehouden en workshops of voordrachten georganiseerd. Er is tevens een edutheek met educatief materiaal voor scholen en jongeren.

Meer informatie te verkrijgen bij de stadsdienst SW/EMA/Ecohuis- ecohuis@antwerpen.be - www.eha.be

Antwerpen
B. COMMUNICATIE
Antwerpen
Infobrochure
Folders rond wonen:
 • - Het woonkantoor
 • - Ecohuiskrant
 • - Sociaal huren in Antwerpen
 • - Sociaal lenen in Antwerpen
 • - Goedkope groene leningen. Echt iets voor u.
 • - Gratis energiescan voor specifieke doelgroepen (online beschikbaar via Levanto.be)
 • - Is uw woning voorzien van minimaal wooncomfort?
 • - Gids voor Antwerpse kotbazen (enkel online beschikbaar)
 • - Stedenbouwkundige Vergunningen
 • - Burenbemiddeling
 • - Bouwdossiers in het felixarchief
 • - CO herkennen en voorkomen
 • - Infofiche voorbespreking en dienstverlening stedenbouwkundige dienstverlening
 • - OPEN voor Business. Durf vernieuwen! Vraag vandaag nog uw renovatietoelage voor handelspanden en gebruik dit extra budget.
 • BijlageAntwerpen
  Infoavonden
  Onthaalmomenten voor nieuwe inwoners (2x per jaar)
  Antwerpen
  Website
  Website stad: www.antwerpen.be
   
  Antwerpen
  Andere
  Antwerpen
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Brugge ‎(13)
  2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
  Brugge
  A. LOKETFUNCTIE
  Brugge
  Huisvestingsambtenaar

  Sinds 1 oktober 2012 is er een woonbeleidscoördinator in dienst.

  Brugge
  Woondienst
  De woondienst vervult volgende taken: het verlenen van verschillende stedelijke premies en het geven van inlichtingen over welke andere instanties premies verlenen; afhandeling van de premiedossiers voor de sociale huisvestingspartners;  bijgehouden van een register leegstaande woningen en gebouwen en heffen van belasting;  afleveren van kotvergunningen en controle op het kamerreglement; voorbereiden van het woonbeleid; monitoren van de genomen beleidsmaatregelen.
  Kwaiteitsbewaking is ondergebracht bij handhaving
  Brugge
  Woonwinkel
  Brugge
  1 geïntegreerd loket

  De woondienst is eind '16 verhuisd naar het Huis van de Bruggeling. De burger kan op afspraak vragen stellen en dossiers indienen voor premies, leegstand, kotvergunning en kwaliteitsbewaking. Burgers met eerder sociale problemen worden geholpen door ze met de geschikte instanties in contact te brengen voor een gratis en professioneel advies (OCMW, Justitiehuis, huurdersbond, SHM, SVK, enz.).

   

  Vragen kunnen ook telefonisch gesteld worden.

   

  Professionelen die woonprojecten willen bespreken met de woonbeleidscoördinator kunnen dit op afspraak in de aanpalende kantoor/vergaderruimte.

   

   

  Telefonisch zijn we bereikbaar op het nr. 050- 44 8000

  Brugge
  Elektronisch loket

  De opknappremie kan electronisch aangevraagd worden. 

  Brugge
  Andere
  Brugge
  B. COMMUNICATIE
  Brugge
  Infobrochure
  Het stadsbestuur staat in voor diverse brochures rond huisvesting en wonen • “opknappremie”: Dit is de nieuwe premie van Stad Brugge die ingaat vanaf 1 juni ‘16 • Verhuren aan studenten in Brugge Het gebeurt ook dat rond specifieke thema’s een brochure wordt opgemaakt. Verder zijn er ook nog de jaarlijkse Infogids en wordt in Bruggespraak (een publicatie die om de 3 maanden aan alle Bruggelingen wordt bezorgd) aandacht besteed aan wonen en huisvesting. Al deze publicaties worden op regelmatige basis geactualiseerd.
  Brugge
  Infoavonden
  De woondienst neemt jaarlijks deel aan de succesvolle infoavond voor nieuwe bewoners ( de volgende in oktober ‘16). 
  Brugge
  Website

  De stedelijke website www.brugge.be omvat een luik huisvesting (o.a. premies maar ook reglementen en verordeningen).

  Brugge
  Andere
  Brugge
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Genk ‎(13)
  2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
  Genk
  A. LOKETFUNCTIE
  Genk
  Huisvestingsambtenaar
  Jasmijn Vincken is aangesteld als huisvestingsambtenaar voor de 4 GAOZ-gemeenten (Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal)
  contact: jasmijn.vincken@genk.be of 089654573
  Takenpakket:
  - behandelen klachten woonkwaliteit: uitvoeren vooronderzoeken, verslaggeving en behandelen dossiers
  - acties uitvoeren ter activering van langdurig leegstaande panden of verkrot verklaarde panden
  - bouwkundig advies vergunningen kamerwonen en studentenkamers
  - ondersteuning wooninspectie, politie en brandweer bij woningcontroles
   
  Genk
  Woondienst
  GAOZ bewoners kunnen voor alle informatie over wonen terecht aan de woonloketten in de 4 gemeenten tijdens de openingsuren van de woonloketten.
  Zie Contact op de homepagina van de website www.woneningaoz.be voor de openingsuren.
  Men kan er terecht met vragen over premies, belastingvermindering en fiscale voordelen rond duurzame investeringen. Huurders kunnen er tevens terecht met hun klachten over slechte woonkwaliteit en leegstand en verwaarlozing kunnen eveneens gemeld worden aan de woonloketten.
  Het informeren gaat echter verder en gebeurt ook door o.a. :
  • adviseren en begeleiden van belanghebbenden  (bewoners/eigenaars/architecten) bij de toepassing van de reglementeringen en subsidie- en premieaanvragen.
  • geregeld gebruik te maken van verschillende media zoals infosessies, folders, …

  contact: info@woneningaoz.be

  www.woneningaoz.be

  In Genk kunnen de inwoners terecht voor specifieke vragen rond wonen binnen het Sociaal Huis terecht op de zitdagen van drie lokale woonactoren:

  - Zitdag Huurderssyndicaat: elke donderdag, 13u00 - 16u00. Inwoners kunnen terecht voor individueel advies en begeleiding. De stad Genk heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Huurderssyndicaat en komt tegemoet in het lidgeld voor Genkse inwoners, zodat zij een volledige begeleiding kunnen krijgen.
  - Zitdag Sociaal Verhuurkantoor Het Scharnier: elke maandag van 13u30 - 16u00. Inwoners uit Genk kunnen met vragen terecht en hun inschrijvingsdossier laten samenstellen.
  - Zitdag Vlaams Woningfonds: elke vrijdag tussen 9u00 - 12u00 en 12u45 - 16u00. Enkel op afspraak. Inwoners uit Genk kunnen zich inschrijven voor een sociale huurwoning of voor advies rond een woonkrediet. Het VWF beheert in Genk 89 sociale huurwoningen.

  Genk
  Woonwinkel
  Er is geen dienstverlening in de vorm van een woonwinkel. In het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband lokaal woonbeleid GAOZ zijn er zitdagen in de 4 GAOZ gemeenten waar men terecht kan voor alle informatie over het woonbeleid.
  Genk
  1 geïntegreerd loket
  Genk
  Elektronisch loket
  Op de websites www.woneningaoz.be kunnen bewoners terecht voor het downloaden van reglementen en aanvraagformulieren aangaande woonbeleid. Vragen en opmerkingen kunnen steeds gericht worden aan woonbeleid@genk.be en info@woneningaoz.be. In 2013 zijn er aanpassingen uitgevoerd om de website gebruiksvriendelijker te maken en de immodatabank te verbeteren. Er is een mobiele versie van de immodatabank geïmplenteerd. En er wordt nu gewerkt met unieke QR-codes waarbij het desbetreffende vastgoed mobiel online kan worden teruggevonden met alle informatie van het vastgoed.

  In 2019 is de immodatabank, hoewel populair, stopgezet wegens geen kerntaak meer voor de lokale overheid. De website is vernieuwd en wordt gewerkt met een googleADs campagne om surfers te website te leren kennen.
   
  Genk
  Andere
  Genk
  B. COMMUNICATIE
  Genk
  Infobrochure
  Genk
  Infoavonden
  Lokaal Woonbeleid GAOZ organiseert op regelmatige basis infoavonden in samenwerking met STEBO voor verschillende doelgroepen en rond verschillende thema's.
  Genk
  Website
  Stad Genk: www.genk.be
   
  GAOZ (Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal): www.woneningaoz.be
   
  OCMW Genk: www.ocmwgenk.be
   
  Genk
  Andere

  In 2011 organiseerde Lokaal Woonbeleid GAOZ een regionale woonbeurs waar bezoekers informatie kregen over wonen, bouwen, verbouwen en kopen.

  In functie van het verduidelijken van bepaalde reglementeringen of procedures is IGS GAOZ overgegaan tot het opmaken van een aantal eenvoudige en overzichtelijke infofolders.

  Volgende folders zijn al opgemaakt:  

  • overzichtsfolder van werking IGS GAOZ met vermelding van contactgegevens en zitdagen         
  • overzichtsfolder van bestaande premies              
  • flyer over het heffingsreglement op leegstaande woningen en gebouwen                                        
  • flyer met uitleg over "wat te doen bij brand?"       
  • architectuurroutekaart met projecten in de GAOZ-gemeenten
  • ....
  In 2018 werd ingezet op een laagdrempelige infoavond rond renoveren. Per doelgroep werd er 1 energiecafé georganiseerd.
  - Energiecafé renoveren kan je leren
  - Energiecafé voor huurders
  - VME-café voor verhuurders, mede-eigenaars en syndici. (extra aandacht voor minimale kwaliteitsnormen voor dakisololatie).

  Deze werking wordt de komende jaren verder gezet in de GAOZ gemeenten.

  Daarnaast zijn er nog jaarlijkse infosessies rond woningkwaliteit, regelgeving, brede woonthema's, wonen en zorg, energie,...
  - Infoavond slim verhuren
  - ambulant woonloket (op vb dorpsrestaurantdagen)
  - infoavond solidair verhuren.
  - energiezuinigheid appartementen

  contact: info@woneningaoz.be

  Genk
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Gent ‎(12)
  2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
  Gent
  A. LOKETFUNCTIE
  Gent
  Huisvestingsambtenaar
  Gent
  Woondienst

  Dienst Wonen van Stad Gent geeft informatie en advies over alle woonthema’s. Zij richt zich tot alle Gentse burgers met specifieke aandacht voor kansengroepen.

  Informatie en advies op maat van elk individu, preventief en wijkgericht werken, gericht doorverwijzen, gezinnen ondersteunen die moeten herhuisvest worden naar aanleiding van een onbewoonbaarverklaring, een onteigening, een stadsvernieuwingsproject, een actie huisjesmelkerij, behoren tot de opdracht van de dienst.

  Naast woonadvies en woonondersteuning van de burger, adviseert de Dienst Wonen het beleid rond wonen in de stad, voert de beleidsbeslissingen uit en activeert samenwerkingsverbanden met huisvestings- en welzijnsactoren.

  Meer informatie:

  Dienst Wonen
  Woodrow Wilsonplein 1
  9000 Gent
  09 266 76 40
  Email: wonen@stad.gent

   

  Gent
  Woonadvies en woonondersteuning

  Woonadvies - eerstelijnsdienstverlening

   

  De Dienst Wonen heeft 6 woonwijzers. De Woonwijzer Zuid is ingebed in de Dienst Wonen en te vinden in het Administratief Centrum. De vijf andere woonwinkels zijn ingebed in de Stedelijke Buurtcentra of in de Welzijnsknoop van het OCMW en ingepland in wijken die dens gebouwd zijn, waar de woonproblematiek groot is en waar meer kansarme gezinnen wonen.

  In de woonwijzer krijgt de burger informatie en advies op maat over alle woonthema’s. Er is bijzondere aandacht voor kansengroepen en specifieke woonproblematieken.

  De woonwijzers zijn bereikbaar op zitdag, telefonisch, elektronisch en indien nodig wordt een huisbezoek gebracht.

   

  Woonondersteuning - tweedelijnsdienstverlening  

   

  -      adviesverlening bij de zoektocht naar een nieuwe woning  na een actie huisjesmelkerij, een onbewoonbaarverklaring al dan niet met voorrang op een sociale woning, een onteigening;

  -      beheer van 14 transitwoningen met opvolging van de

           herhuisvesting van de bewoners;

  -      beheer van het woonwagenterrein Vosmeers (27

           standplaatsen).

   

  Woonwijzer Zuid

  Administratief Centrum Zuid

  (ingang blok A – verdieping 4)

  Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

  Tel. 09 266 76 40

  Zitdagen: maandag en vrijdagvoormiddag van 9u tot 12u30, dinsdag van 9u tot 12u30 en op afspraak van 16u30 tot 19u (enkel premies), woensdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot16u, donderdag en zaterdag gesloten. 

   

  Woonwijzer Brugse Poort

  Zitdag Brugse Poort:

  Kokerstraat 36, 9000 Gent

  Tel. 09 216 64 61

  Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur

   

  Woonwijzer Rabot

  Jozef-II straat 104-106, 9000 Gent

  Tel. 09 235 22 14

  Zitdag: donderdag van 8.30 tot 12 uur

   

  Woonwijzer Sluizeken

  Godshuishammeke 20, 9000 Gent

  Tel. 09 265 70 48

  Zitdag: donderdag van 8.30 tot 12 uur

   

  Woonwijzer Ledeberg

  Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg

  Tel. 09 267 16 50

  Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur

   

  Woonwijzer Sint-Amandsberg

  Wittemolenstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg

  Tel. 09 228 89 06

  Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur

   

  Email: wonen@stad.gent

  Ter ondersteuning van de woonwinkelaars heeft de dienst een team infobeheer en vorming.

  Gent
  1 geïntegreerd loket

  De Woonwijzers geven informatie en advies op maat over wonen voor wat betreft:

  • regelgevingen woninghuurwet, Vlaamse Wooncode, sociaal huren
  • vinden van een geschikte woning op de private huurmarkt
  • sociaal huren of sociaal kopen, inschrijvingen, Gentse sociale huisvestingsmarkt, kaderbesluit sociale huur, ...
  • premies en subsidies rond wonen
  • goedkope leningen, sociale leningen
  • kopen van een woning op de privé-koopmarkt
  • studentenhuisvesting
  • procedure en aanvragen: onderzoeken woonkwaliteit, C-attest, leegstand, verwaarlozing
  • info voorkooprecht

   Dit zowel fysiek als telefonisch (zie ook woonadvies en woonondersteuning).

  Meer informatie:

  Dienst Wonen

  Woodrow Wilsonplein 1

  9000 Gent

  09 266 76 40

  Email: wonen@stad.gent

   

  Gent
  Elektronisch loket
  Momenteel is er nog geen e-loket voor wonen.  Dit is in voorbereiding.
  Gent
  B. COMMUNICATIE
  Gent
  Infobrochure
  Voor meer info zie www.stad.gent/wonen
  Per thema vindt u meer informatie, brochures en contactgegevens.
  Gent
  Infomomenten

  Vorming op maat over wonen

   

  Vorming op maat over wonen aan doelgroepen en aan organisaties (werknemers Werkwinkel, gevangenis, scholen, vluchtelingen... ).

   

  Stad Gent heeft een subsidieovereenkomst met de Huurdersbond waarbij zij vorming op maat geven aan volgende doelgroepen:

  • laatstejaarsstudenten uit BuSO, BSO, TSO en ASO scholen
  • jongeren in instellingen (met zicht op zelfstandigheid)
  • mensen verblijvend in psychiatrie met huisvestingsvragen(rehabilitatie)
  • gedetineerden (die vrijkomen)
  • kotstudenten van diverse Gentse hogescholen en de Gentse universiteit
  • erkende vluchtelingen die de materiële opvang in Gent moeten verlaten (in verschillende talen)
  • de doelgroep van organisaties die werken voor en met kansengroepen

  Infoavond Gentse koteigenaars

   

  Driejaarlijks organiseert de stad Gent een infomoment voor Gentse koteigenaars waarbij de stad de kotbazen informeert over de evolutie in wet- en regelgeving.

  In 2018 ging deze door in het ICC.

   

  Actieve openbaarheid van bestuur

   

  De Stad Gent communiceert op een actieve manier over alle aangelegenheden, maatregelen, enz. in verband met Wonen.

   

  Meer informatie:

  Dienst Wonen

  Woodrow Wilsonplein 1

  9000 Gent

  09 266 76 40

  Email: wonen@stad.gent

   

   

  Wijk van de maand (2016-2018)

  De Wijkbeurs is opgebouwd rond 9 themastanden. Daarbij geeft het stadsbestuur informatie en toelichting bij zijn realisaties, beleid en plannen en dat zowel stadsbreed als specifiek voor de wijk. Aanvullend stellen ook allerhande wijkpartners, lokale verenigingen en organisaties in de wijk hun werking en initiatieven voor. De burger kan er de wijk ontdekken door beelden, kaarten en cijfers, informatie sprokkelen en vragen stellen aan de burgemeester en schepenen. Er zijn ook boeiende verhalen uit de wijk en mensen kunnen er elkaar ontmoeten. De wijkbeurzen hebben telkens plaats tussen 14 en 17 uur en zijn vrij toegankelijk. Iedere inwoner van de wijk ontvangt tijdig een uitnodiging in de bus. Info: www.stad.gent/wijkbeurs

  Meer informatie:

  Dienst  Beleidsparticipatie
  AC Portus, Keizer Karelstraat 1
  9000 Gent
  09 266 82 40
  Email: beleidsparticipatie@stad.gent
  Info
  : www.stad.gent/wijkvandemaand

  Woonevent Stad Gent

  Sinds 2017 organiseert de stad tweejaarlijks een Woonevent. Dit is een combinatie van een beurs en lezingen, toegankelijk voor iedereen met een link met wonen in Gent (eigenaars, verhuurders, ontwikkelaars, studenten, ...). Meer informatie in persbericht: https://persruimte.stad.gent/161694-woonevent-voor-kopers-ver-bouwers-en-verhuurders-in-het-icc-op-2-december

  Meer informatie:

  Dienst Wonen

  09 266 76 40

  wonen@stad.gent

   

  Gent
  Website
  Gent
  Andere
  Gent
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Hasselt ‎(13)
  2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
  Hasselt
  A. LOKETFUNCTIE
  Hasselt
  Huisvestingsambtenaar
  Stad Hasselt heeft de klassieke woonbevoegdheden opnieuw gecentraliseerd in 1 woondienst.
  • diverse woononderzoeken; dossiers O/O; CA-attesten
  • leegstand woningen
  • woonhygiënedossiers
  • studenten- en logementskamers
  • basisinformatie aan de burger
  • beleidsondersteuning
   
  Hasselt
  Woondienst
  Hasselt
  Woonwinkel
  Stad Hasselt heeft een woonloket, enkel op afspraak.  Standaard informatie mbt sociale huisvesting wordt verstrekt door de medewerkers van de algemene onthaalbalie
  Hasselt
  1 geïntegreerd loket
  Hasselt
  Elektronisch loket
  digitaal loket via website www.hasselt.be/nl/woonloket
  Hasselt
  Andere
  Hasselt
  B. COMMUNICATIE
  Hasselt
  Infobrochure
  er worden geen afgedrukte folders  ter beschikking gesteld in wachtruimtes of aan balies. De infoschermen worden gebruikt voor thematische campagnes
   
  Hasselt
  Infoavonden
  Infoavonden op aanvraag door andere stadsdiensten of vrijetijdsorganisaties bvb een infosessie over woningdelen voor het jeugdhuis. We organiseren 2 keer per jaar een infomoment voor verhuurders inzake de normen woonkwaliteit (nodig om hun pand goed te kunnen verhuren).
  Hasselt
  Website
  Hasselt
  Andere
  Hasselt
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Kortrijk ‎(13)
  2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
   
  Kortrijk
  A. LOKETFUNCTIE
  Kortrijk
  Huisvestingsambtenaar
  Kortrijk
  Balie Bouwen, Milieu en Wonen
  De balie Bouwen, Milieu en Wonen werkt met
  • frontoffice (Maandag: 9 - 12.30 u. en 16 - 19 u.
   Woensdag: 9 - 16 u.
   Dinsdag, donderdag en vrijdag: 9 - 12.30 u.
  • backoffice

   
  Voor alle vragen rond bouwen, milieu en wonen kan u steeds terecht op onze dienst.
  Wij informeren de burger over :
  • stedelijke en andere premies
  • procedure en aanvragen rond woningonderzoeken, leegstand en verwaarlozing
  • info rond studentenhuisvesting / logementshuizen
  • aanvragen conformiteitattest en uitbatingsvergunning
  • vergunningen
  • handhaving

  contact :                                                                                                                                               Balie Bouwen, Milieu en Wonen                                                                                                                                                    Grote Markt 54, 8500 Kortrijk                                                                         056/27.84.30                                                                                                                                                                  email : bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be

   

  Kortrijk
  Woonwinkel
  Kortrijk
  1 geïntegreerd loket
  Kortrijk
  Elektronisch loket
  Momenteel is er nog geen e-loket voor wonen.
  Kortrijk
  Andere

  Sociaal Huis

  In het Sociaal Huis kan iedereen terecht met alle vragen rond sociale dienstverlening. De medewerkers maken je wegwijs in het aanbod van diensten en zoeken samen met je uit waar je het best met je vraag terecht kan. De maatschappelijk werkers kennen de weg naar de verschillende diensten en voorzieningen, en zijn goed op de hoogte van alle reglementeringen.  De diensten van de Stad en het OCMW werken al jaren nauw samen om de dienstverlening voor jou duidelijker en toegankelijker te maken.  Binnen het Sociaal Huis houden een aantal diensten hun zitdag. Op die manier kan je informatie inwinnen over de stand van zaken van je dossier zonder dat je hiervoor contact moet opnemen met hun hoofdkantoor.  In veel gevallen krijg je al meteen een eerste antwoord. In andere gevallen maken de medewerkers van het Sociaal Huis voor jou een afspraak met de juiste dienst, nadat ze je eerst zoveel mogelijk informatie meegaven.

  Het sociaal huis is gevestigd in de gebouwen van het OCMW - Budastraat 27, 8500 Kortrijk

  Tel: 056 24 42 22  info@sociaalhuiskortrijk.be 

   

  Openingsuren

  • maandag: 9 - 12u en 13 - 16u
  • dinsdag: 9 - 12u en 13 - 18u
  • woensdag: 9 - 12u en 13 - 16u
  • donderdag: 9 - 12u en 13 - 16u
  • vrijdag: 9 - 12u en 13 - 15u

   Meer info over het Sociaal Huis vind je hier.

  Team Wonen OCMW

  Het team wonen heeft een dubbele opdracht:

  1. Informatie, advies en bemiddeling op woonvragen alleen op verwijzing en bij voorrang voor kansarmen en ouderen. Daarbinnen heeft het team enkele specifieke plaatsings- , bemiddelings- en begeleidingsopdrachten: opvolging gerechtelijke uithuiszetting, ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen en huurachterstand bij Sociale Huisvestingsmaatschappijen en SVK de Poort. Het team heeft ook een beurtrol in de permanentie van het RCK (Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk).
  2. Het team verzorgt ook voor het OCMW een eigen uitbating, nl. de verhuur van woonvoorzieningen met hulp of ondersteuning, zorg en begeleiding voor kansarmen en zorgbehoevende ouderen.

   

  Kortrijk
  B. COMMUNICATIE
  Kortrijk
  Infobrochure
  • Dakisolatie
  • CO-veiligheid
  • Groendak
  • hemelwaterput
  Kortrijk
  Infoavonden
  Af en toe neemt de dienst Bouwen, Milieu en Wonen deel aan infoavonden rond woonthema's.
  Kortrijk
  Website
  Kortrijk
  Andere
  1. Rijwoningwandeling
  2. Woonseminar
  3. Stadskrant
  Kortrijk
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Leuven ‎(13)
  2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
  Leuven
  A. LOKETFUNCTIE
  Leuven
  Huisvestingsambtenaar
  Het diensthoofd wonen vervult de functie van huisvestingsambtenaar.
  Leuven
  Woondienst
  De dienst wonen
  • maakt deel uit van de afdeling bouwen, wonen en milieu van de directie Ruimtelijke ontwikkeling.
  • bestaat uit 1 projectcoördinator woonpunt, 4 onderzoekers, 5 administratieve medewerkers en een diensthoofd.
  Leuven
  Woonwinkel

  Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet in het oprichten van een Woonpunt, ook voor de middeninkomens, waar inwoners terecht kunnen voor informatie en advies, bemiddeling, begeleiding en ontzorging. We werken daarvoor samen met verhuurders, de sector, de Huurdersbond, de provincie en andere instanties.

  Dit woonpunt:
  bemiddelt tussen de eigenaars-verhuurders en de huurders;
  overtuigt eigenaars om te verhuren aan betaalbare prijzen en neemt in ruil daarvoor de administratie en andere lasten over;
  informeert en begeleidt verhuurders over energetische renovaties, woonkwaliteit, verplichtingen…;
  luistert naar de huurders en naar de verhuurders;
  begeleidt verhuurders en promoot SVK;
  motiveert verhuurders om hun woningen (indien mogelijk) modulair te maken, zodat deze woningen aangepast kunnen worden.


  Leuven
  1 geïntegreerd loket
  Het loket wonen bevindt zich in het stadskantoor en is open op afspraak. De dienst is ook telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 16u30 uur.

  Je kan in het loket terecht voor het aanvragen van een conformiteitsattest, het indienen van een klacht over de kwaliteit van een huurwoning, het melden van een leegstaand gebouw, het aanvragen van een premie voor aanpassing woning voor ouderen of personen met een handicap en een verbeteringspremie voor woningen.
  Leuven
  Elektronisch loket

  In het elektronisch loket wordt dezelfde dienstverlening voorzien als in het fysieke loket.

  Leuven
  Andere
  Leuven
  B. COMMUNICATIE
  Leuven
  Infobrochure

  ​Er zijn verschillende infobrochures voor de premies bouwen en wonen.

  Leuven
  Infoavonden

  ​Er worden regelmatig infoavonden georganiseerd voor mensen die geïnteresseerd zijn in sociaal verhuren en voor mensen die hun woning willen renoveren tot een energiezuinige en kwaliteitsvolle woning.

  Leuven
  Website
  Leuven
  Andere
  Leuven
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Mechelen ‎(13)
  2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
  Mechelen
  A. LOKETFUNCTIE
  Mechelen
  Huisvestingsambtenaar
  Mechelen
  Woondienst

  Bij de dienst wonen krijgt u informatie over de bestaande premies van andere instanties zoals het provinciebestuur en het Vlaams gewest.

  Ben je verhuurder en je wil weten of je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen, dan kan je een conformiteitsattest aanvragen bij de dienst wonen.

  De dienst registreert klachten i.v.m. ernstige gebreken aan woningen en volgt de dossiers op tot en met een mogelijke ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring.

  Verder is de dienst wonen belast met de opmaak en het beheer van de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

  De dienst wonen maakt deel uit van het departement Stedelijke ontwikkeling. De dienst bestaat uit een coördinator-diensthoofd, 5 administratieve medewerkers en 3 deskundigen.

   

  Mechelen
  Woonwinkel

  Woon -en Energieloket:  hier kunnen mensen  op maandag- en donderdagnamiddag terecht met hun vragen mbt wonen en/of energie.

  Mechelen
  1 geïntegreerd loket
  Mechelen
  Elektronisch loket

  Op de website van stad Mechelen kunnen burgers gebruik maken van het e-loket voor onder meer adreswijziging, woonbewijs, aanvraag premies, ...

   

   

  Mechelen
  Andere
  Mechelen
  B. COMMUNICATIE
  Mechelen
  Infobrochure
  • Wonen op kamers en studentenkamers (een informatiebrochure gebaseerd op de regelgeving van de  Vlaamse Wooncode)
  • Studentenkamer(s) en -studio's verhuren (Waar hou je rekening mee?) 
  • Conformiteitsattest
  • Premies en voordelen - verbetering of aanpassing van een bestaande woning 
  • Premie voor energiezuinige toepassingen in uw woning 
  • Premies monumenten Vlaams gewest
  • Premie wonen boven winkels 
  • Reglement leegstand en verkrotting

   

  BijlageMechelen
  Infoavonden

  Infoavond 'Verhuren zonder zorgen'  in samenwerking met SVK Mechelen.

  Mechelen
  Website

  De Stad Mechelen heeft een website waar burgers, bedrijven, bezoekers op terecht kunnen voor meer informatie over de stadsdiensten, evenementen en dergelijken.

   

  Op de website kan je ook meer informatie krijgen over de Dienst wonen en over huisvesting in de stad.

   

   

   

   

  Mechelen
  Andere
  Mechelen
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Oostende ‎(9)
  2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
  Oostende
  A. LOKETFUNCTIE
  Oostende
  Bestuurssecretaris
  Peter Jonckheere
  Vindictivelaan 1
  8400 Oostende
   
  Dienst Wonen op de vierde verdieping van het stadhuis.
   
  Tel: 059/80.55.00
  E-mail: peter.jonckheere@oostende.be
  Oostende
  Dienst Wonen
  U kunt bij ons terecht voor:
  • het controleren van uw huurwoning
  • het aanvragen van een conformiteitsattest
  • informatie over huisvestings- en renovatiepremies
  • opvang indien uw woning onbewoonbaar is verklaard
  U vindt de dienst Wonen op de vierde verdieping van het stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.
  Oostende
  Loket Wonen
   De dienst Wonen werkt enkel op afspraak. Om een afspraak te maken volgt u https://afspraken.oostende.be/internetafspraken/
  Oostende
  Elektronisch loket
  Via deze link naar de website van de stad Oostende (https://www.oostende.be/woonpremies) kunt u meer info over de bestaande premies vinden alsook de digitale aanvragen indienen. 
  Oostende
  B. COMMUNICATIE
  Oostende
  Website
  Op de website van Oostende (www.oostende.be) vindt u alle relevante informatie aangaande wonen.
  Oostende
  Andere
  Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken wordt er ook gebruik gemaakt van het stedelijk infoblad "De Grote Klok", van de lokale weekbladen en in uitzonderlijke gevallen wordt de boodschap verspreidt via broodzakken.
  Oostende
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Roeselare ‎(13)
  2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
   
  Roeselare
  A. LOKETFUNCTIE
  Roeselare
  Roeselare
  Woondienst
  De woondienst werd sinds 1/01/2016 opgesplitst in een front office en back office enerzijds en beleidsontwikkeling anderzijds. De front office behandelt de algemene vragen van klanten, de technische vragen op dossierniveau worden door de backoffice opgelost. De producten en processen die betrekking hebben op wonen/welzijn, zoals preventie uithuiszetting, preventie dak- en thuislossheid zijn geclusterd in de werking van het Welzijnshuis. In de cel beleidsontwikkeling Ruimte neemt een expert wonen de taak op zich om het woonbeleid verder vorm te geven in een team van experten, met o.a. een expert mobiliteit, expert ruimtelijke planning,...
  Roeselare
  Woonwinkel
  Roeselare
  1 geïntegreerd loket
  Ja, volgens het principe front office/back office
  Roeselare
  Elektronisch loket
  Roeselare
  Andere
  /
  Roeselare
  B. COMMUNICATIE
  Roeselare
  Infobrochure
  De woondienst heeft diverse folders:
  • energie
  • levenslang wonen
  • leegstand
  • verwaarlozing
  • tweede verblijven
  • verhuren
  Roeselare
  Infoavonden
  Ja, afhankelijk van vraag en aanbod worden infoavonden georganiseerd.
  Roeselare
  Website
  Onder rubriek wonen, vind je alle info terug
  Roeselare
  Andere
  Roeselare
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Sint-Niklaas ‎(13)
  2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
  Sint-Niklaas
  A. LOKETFUNCTIE
  Sint-Niklaas
  adviseur wonen
  Christien Geldolf
  Tel 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be
   
  Sint-Niklaas
  dienst huisvesting
  De medewerkers wonen informeren en adviseren burgers met betrekking tot woon- en energiepremies, leegstand en woningkwaliteit, V-test, stedelijke projecten dakisolatie. Ze verzorgen de administratieve afhandeling van de stedelijke premies, de dossiers rond leegstand en woningkwaliteit.
   
  Meer informatie:
  wonen@sint-niklaas.be, tel 03 778 32 40
   
  Sint-Niklaas
  woonwinkel
  Sint-Niklaas
  1 geïntegreerd loket
  Wie vragen heeft met betrekking tot premies en tegemoetkomingen rond wonen of energie, leegstand of woningkwaliteit kan terecht aan het loket wonen, bouwen en ondernemen van de stad.
   
  Locatie: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.
  Een afspraak maken kan online via www.sint-niklaas.be of telefonisch tijdens de kantooruren op 03 778 32 40.
  Sint-Niklaas
  Elektronisch loket
  Sint-Niklaas
  Andere
  Sint-Niklaas
  B. COMMUNICATIE
  Sint-Niklaas
  Infobrochure
  Er is een premiebrochure met alle stedelijke premies met betrekking tot wonen.
  De brochure kan opgevraagd worden via wonen@sint-niklaas.be of tel 03 778 32 40.
   
  Sint-Niklaas
  Infoavonden
  Informatieavonden programma mei 2019:
  - Het nieuwe huurdecreet
  - Groendaken en geveltuinen
  - Woningkwaliteitsnormen
   
  Meer informatie:
  Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be of www.sint-niklaas.be
   
  Sint-Niklaas
  Website
  Sint-Niklaas
  Andere
  • Stadskroniek: dit is de stedelijke informatiebrochure die huis-aan-huis wordt bedeeld.
  • StadsTV.
  Sint-Niklaas
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Turnhout ‎(13)
  2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
  Turnhout
  A. LOKETFUNCTIE
  Turnhout
  Huisvestingsambtenaar
  In het kader van het IGS project 'Wonen in de stadsregio' zijn er 2 beleidsadviseurs wonen (1, 8 VTE)
  Turnhout
  Woondienst

  Takenpakket Loket Wonen Stadsregio Turnhout (3 VTE)

  Het loket Wonen Stadsregio  functioneert als een eerstelijnsdienst voor wonen in de stad Turnhout, en de gemeenten Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout. Hiermee treedt het loket niet in de plaats van bestaande actoren maar gaat eraan vooraf. Een goede wisselwerking tussen de verschillende diensten is zeer belangerijk, want indien nodig vindt er een doorverwijzing plaats naar meer gespecialiseerde diensten.

  Het loket zet in op informatieverstrekking, en waar nodig begeleiding van cliënten (bv bij inschrijving voor sociale woningen, aanvraag van premies, …). Het loket Wonen fungeert in de praktijk ook als eerste loket voor premieaanvragen van verschillende lokale en bovenlokale diensten.

  Takenpakket loket

  • info en begeleiding van particulieren op vlak van premies en sociale steunmaatregelen rond wonen
  • sociale huisvesting - inschrijving en verhuring. Nauwe samenwerking met SVK en DE ARK (SHM)
  • woningkwaliteit: controles, plaatsbezoeken,... Samenwerking met dienst woonbegeleiding en CAW  ifv herhuisvesting
  • informatieverstrekking aan huurders en verhuurders inzake huren en verhuren. Samenwerking met de Huurdersbond en de Verenigde Eigenaars.
  • kwaliteit woonomgeving: bestrijden, inventariseren en behandelen dossiers leegstand en verwaarlozing woningen en gebouwen, leegstand bedrijfsruimten
  • Informatieverstrekking over de sociale koopsector en sociale leningen
  • Informatie, inschrijvingen en begeleiding van de aanvragen Vlaamse Energielening

  Het loket Wonen stadsregio Turnhout is elke dag bereikbaar in Turnhout, en eveneens één keer per week via zitdagen in elk van de andere gemeenten. Burgers van alle gemeenten kunnen steeds op elke loketpermanentie terecht. Voor complexere dossiers wordt ook gewerkt op afspraak.

  Turnhout
  Woonwinkel
  Turnhout
  1 geïntegreerd loket
  Turnhout
  Elektronisch loket
  Turnhout
  Andere
  Welzijnsonthaal (OCMW en CAW)
  Het Welzijnsonthaal is een plaats in Turnhout waarin burgers op een laagdrempelige manier naartoe kunnen met al hun welzijnsvragen (zoals over wonen, zorg, relaties, mobiliteit, vrije tijd, opvoeding, premies, inkomen, budget, administratie,… Het welzijnsonthaal functioneert als geïntegreerd onthaal voor de werking van OCMW Turnhout en CAW de Kempen.
  Indien meer gerichte informatie rond wonen nodig is, wordt er doorverwezen naar het loket Wonen Stadsregio Turnhout.
  Turnhout
  B. COMMUNICATIE
  Turnhout
  Infobrochure
  Informatiebrochures
  Informatiebrochure: 'Heffing op leegstaande, verwaarloosde en/of verkrotte woningen of gebouwen gelegen in Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en Turnhout'.

  Informatiebrochure: 'Een conformiteitsattest? Ja, graag'

  Stadskrant en Binkenpost

  In de stadskrant worden regelmatig artikels gepubliceerd inzake wonen, bv inzake CO, premies, SVK, Vlaamse Energielening ...

  Dit is ook het geval voor de Binkenpost, het tijdschrift van OCMW Turnhout voor senioren.

  Nieuwsbrief

  In het kader van het project Wonen in de Stadsregio wordt er een nieuwsbrief verstuurd aan geïnteresseerden.

  Meer info: www.stadsregioturnhout.be

  BijlageTurnhout
  Infoavonden
  Info-avond verhuurders
  In  2019 organiseerde Wonen Stadsregio Turnhout opnieuw een info-avond gericht naar eigenaars-verhuurders, met info inzake huurwetgeving, en woningkwaliteit (o.m. verplicht conformiteitstattest. Deze info-avonden werden ook gebuikt om de werking van het SVK en het ontzorgingsproject 'Goed Plan' van Samenlevingsopbouw toe te lichten. 
   
  Info-avond verhuurders studentenkamers
  In samenwerking met de hogeschool Thomas More worden info-avonden georganiseerd voor de verhuurders van studentenkoten. Er wordt informatie gegeven door Thomas More, de hulpvereningszone Taxandria en Wonen Stadsregio Turnhout.
  Turnhout
  Website
  Stedelijke website
  www.turnhout.be  > Wonen
   
  Website stadsregio Turnhout
  Turnhout
  Andere
  Turnhout