Partners

Het kenniscentrum is gestart als een interlokale vereniging van de dertien Vlaamse centrumsteden en de VVSG, maar wil zijn werking niet tot deze leden beperken. Het kenniscentrum wil op een open en transparante manier werken in een netwerk van andere partners en organisaties die bezig zijn met stedelijkheid. Daarom heeft het kenniscentrum al een aantal nieuwe samenwerkingsprotocols afgesloten:

Het team stedenbeleid van de Vlaamse overheid

Het kenniscentrum werkt op basis van een samenwerkingsprotocol samen met het team Stedenbeleid van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Jaarlijks worden er in een samenwerkingsprotocol concrete thema's afgebakend waarin het Kenniscentrum en het team Stedenbeleid activiteiten opzetten.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is geen stadsbestuur, maar wel een bestuur in een stad. Om het kenniscentrum ook op Brussel te richten, werd begin 2009 het dagelijks bestuur van het kenniscentrum uitgebreid met een vertegenwoordiger van de VGC. De VGC zal als een volwaardige partner aan de activiteiten van het Kenniscentrum kunnen deelnemen.

Belfius

Het kenniscentrum heeft een samenwerkingsprotocol afgesloten met Belfius. Dit laat toe om gebruik te maken van hun jarenlange kennisopbouw en -ervaring op financieel vlak in de publieke sector in het algemeen, en de Vlaamse centrumsteden in het bijzonder.