Budgethouderschap

In het gemeentedecreet van 15 juli 2005 is budgethouderschap opgenomen als mogelijke vorm om over te gaan tot interne verzelfstandiging van bepaalde activiteiten. Volgens het gemeentedecreet gaat het hierbij om de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft (enge zin). Binnen sommige centrumsteden wordt echter het toekennen van provisies voor de organisatie van kleinere activiteiten, de vrijstelling van visum tot een bepaald bedrag, het toekennen van wijkbudgetten,… ook als een vorm van budgethouderschap begrepen (in ruime zin dan). De ervaringen binnen de centrumsteden met budgethouderschap zijn tot hiertoe hoe dan ook erg beperkt. Binnen de OCMW's heeft men ondertussen al meer ervaring opgebouwd.

Workshop Budgethouderschap (16 september 2009)

Op 16 september 2009 organiseerde het Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging een workshop rond Budgethouderschap.
U kan hier de presentaties van deze workshop downloaden.