Samenwerkingsovereenkomst 2017 - 2021

Denkdag 7 februari 2017

Eind 2016 liep de tweede vijfjarige samenwerkingsovereenkomst ten einde. Op voorstel van het dagelijks bestuur van het Kenniscentrum en na ruggenspraak met het secretarissenoverleg werd een bezoek gebracht aan de managementteams van alle 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Na de bezoeken leverde elk van de steden en de VGC thema's, uitdagingen, programma's aan die volgens hen de werking van het Kenniscentrum dienden in te kleuren. Al die voorstellen werden in samenspraak met het dagelijks bestuur gebundeld tot een voorstel voor de werkprogramma's van het Kenniscentrum de volgende jaren.

Drie programma's worden gecontinueerd tijdens de samenwerkingsovereenkomst 2017 - 2021, vier thema's zijn nieuw.  Je vindt hier een overzicht van deze thema's. Voor elk van de thema's zal de samenhang met Europees beleid en Europese fondsen worden gezocht.

Aansluitend werd voor elk van de vier nieuwe thema's een startnota opgesteld, op basis waarvan we op 7 februari met 135 stedelijke vertegenwoordigers en externe stakeholders het gesprek voerden over de uitdagingen die de ruggengraat moeten vormen van de werking van het Kenniscentrum de volgende jaren. Deze worden vertaald in meerjarige programma's.

Je vindt hieronder: