Europa

2022

Europa is geen buitenland meer. Het verscherpt toezicht van de Europese Commissie op onze begroting, de richtlijnen met betrekking tot overheidsopdrachten, luchtkwaliteit, geluid en de substantiële subsidiepakketten voor steden om de energie- en klimaattransitie te ondersteunen. Het zijn enkele voorbeelden van de manier waarop de EU de beleidsruimte van de centrumsteden beïnvloedt. Vanuit die vaststelling werkt het Kenniscentrum binnen de Interstedelijke Reflectiegroep Europa rond drie prioriteiten: de informatie-uitwisseling tussen de centrumsteden en VGC over de organisatie van fondsen- en Europawerking in de eigen organisatie, de verdere uitbouw van expertise inzake fondsenwerving en tot slot de kennisopbouw rond nieuw Europees beleid gekoppeld aan een sterkere positionering van de centrumsteden op het Europese forum. Zo lag dit jaar de voorbereiding door de Vlaamse overheid van het Belgisch voorzitterschap van de EU in 2024 op tafel en verkende de Reflectiegroep samen met het coördinatieteam van het voorzitterschap wat de steden kunnen doen naar aanleiding van dit voorzitterschap.