Samenwerkingsovereenkomst 2007 - 2011

Eind 2011 liep de eerste samenwerkingsovereenkomst die aanving in 2007 ten einde.
In het najaar van 2007 werden de contouren van het werkprogramma voor de daaropvolgende jaren goedgekeurd. Dat werkprogramma was het resultaat van de input uit het secretarissenoverleg en de werkgroepen tijdens de Kennismakingsdag op 18 september 2007.

De samenwerkingsovereenkomst 2007 - 2011 is intussen afgerond.
Omdat de meeste thema's nog steeds actueel zijn en het materiaal op de website verder inzetbaar is, hebben we beslist alle informatie online beschikbaar te houden.