Over participatie

De representatiedemocratie en de politieke partijen die de kern vormen van deze democratievorm verliezen terrein en legitimiteit. Burgers willen zelf hun leven vorm geven, staan op hun autonomie en laten zich niet langer door zuilen, belangengroepen en partijen dicteren. In elke stad worden vandaag die wijzigingen aangevoeld en wordt op uiteenlopende wijze gezocht om de participatiepraktijk te vernieuwen.

In het programma participatie worden verschillende sporen bewandeld:

Sociale media en burgerparticipatie

Sociale media hebben in korte tijd erg veel aan betekenis gewonnen. Ze raken aan de essentie en het wezen van de politiek. Online communities en spontane burgerbewegingen kunnen met een ongeziene kracht hun stem laten horen en aankloppen aan de deur van de bestuurskamers. De tijd dat beleid achter een bureau werd bedacht en vervolgens zonder omwegen kon worden geïmplementeerd, lijkt voorgoed voorbij. Vraag is hoe besturen zich op die evolutie enten?

  • Het Kenniscentrum heeft een startnota geschreven waarin wordt stilgestaan bij de steile opmars van web 2.0 en de implicaties daarvan voor stadsbesturen. In het werkstuk zijn er  talrijke links opgenomen naar interessante publicaties, presentaties, praktijkvoorbeelden,  portaalsites, …
  • Op 3 februari 2012 organiseerde het Kenniscentrum een infosessie rond 'sociale media en burgerparticipatie'