Wat vindt u onder 'management'?

De karakteristieken van de centrumsteden stellen eigen eisen aan het stedelijk management. De schaal en omvang van de centrumsteden, de complexiteit van de beleidsproblemen en de proliferatie van de stadsdiensten zijn slechts enkele voorbeelden die ervoor zorgen dat het stedelijk management een geheel eigen aanpak, ontwikkeling en uitdagingen kent.

Op korte termijn wil het kenniscentrum een meerwaarde bieden rond drie concrete thema's: budgethouderschap, samenwerking tussen stad en OCMW en de afstemming van de strategische meerjarenplanning met de financiële planning. Op lange termijn streeft het kenniscentrum naar de opbouw van een geïntegreerde visie op de ontwikkeling van stedelijk management.

Budgethouderschap

Samenwerking stad - OCMW

Strategische meerjarenplanning