Samenwerkingsovereenkomst 2022 - 2026

Denkdag 31 mei 2022

Eind 2021 liep de derde vijfjarige samenwerkingsovereenkomst ten einde. Op voorstel van het dagelijks bestuur van het Kenniscentrum en na ruggenspraak met het overleg algemeen directeurs werd een digitaal bezoek gebracht aan de managementteams van alle 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Aansluitend leverde elk van de steden en de VGC thema's, uitdagingen, programma's aan die volgens hen de werking van het Kenniscentrum dienden in te kleuren. Al die voorstellen werden in samenspraak met het dagelijks bestuur gebundeld tot een voorstel voor de werkprogramma's van het Kenniscentrum de volgende jaren.

Vier programma's worden gecontinueerd tijdens de samenwerkingsovereenkomst 2022 – 2026,  twee thema's zijn nieuw. Je vindt hier een overzicht van deze thema's.

In samenspraak met het dagelijks bestuur werd beslist de gespreksgroepen op de Denkdag te richten op de twee nieuwe thema's: klimaat en digitale transitie.

Aansluitend werd voor de twee nieuwe thema's een startnota opgesteld, op basis waarvan we op 31 mei met 102 stedelijke vertegenwoordigers en externe stakeholders het gesprek voerden over de uitdagingen die de ruggengraat moeten vormen voor de invulling van de twee nieuwe thema's.

Je vindt hieronder: