Expertenpool radicalisering en extremisme

12-11-2023

Gemeenten en steden zijn de eerste partners in de aanpak van gewelddadige radicalisering en extremisme omdat ze het dichtst bij de burger staan. Het is de taak van gemeenten om zorgwekkende ontwikkelingen tijdig te signaleren en daarop te reageren.

​Lokale besturen hebben hierrond al heel wat expertise uitgebouwd, maar wanneer zij op het terrein geconfronteerd worden met acute of escalerende, problematische situaties is een bijkomend ondersteuningsaanbod aangewezen. Om een gratis, bijkomend ondersteuningsaanbod te voorzien voor gemeenten en steden werd  een Expertenpool gewelddadige radicalisering/extremisme gecreëerd waarbij 5 organisaties een specifiek aanbod ontwikkelden.

Je vindt hier meer informatie over deze 5 organisaties.