Regie van de alledaagse stad. Lerend netwerk voor wie vergunningen beoordeelt

31-7-2022

Wie vergunningen beoordeelt, bepaalt mee hoe de stad concreet gestalte krijgt.

De stedenbouwkundig ambtenaar bepaalt door tal van 'dagelijkse' afwegingen in het vergunningsproces mee hoe de stad evolueert op vlak van mobiliteit, groenvoorziening en waterinfiltratie, hergebruik van water en duurzame energie, wonen, voorzieningen en het karakter van een kern. De vergunningverlener schrijft geen grote plannen, maar vormt de stad zoals een rivier zijn bedding vormgeeft. 
Om dit proces in de best mogelijke banen te leiden, organiseert VRP dit najaar het lerend netwerk 'regie van de alledaagse stad', gericht op stedenbouwkundig ambtenaren uit de 13 centrumsteden. Verspreid over meerdere bijeenkomsten wordt er door middel van casuïstiek nagegaan waar jij concreet op vastloopt en hoe collega's uit andere centrumsteden in gelijkaardige situaties gehandeld hebben. Zo staat leren van elkaar centraal. Binnen het lerend netwerk ontwikkel je door ervaringsuitwisseling nieuwe inzichten, oplossingen, werk- of denkwijzen en reflecteer je grondig op eigen cases.
Je kandidaat stellen kan tot 4 september. Je vindt hier alle informatie en de inschrijvingsmodule