Twee vacatures bij het Kenniscentrum Vlaamse Steden

1-12-2023

Het Kenniscentrum brengt graag 2 vacature voor het voetlicht: één voor een inhoudelijk staflid en één voor een administratief medewerker communicatie en organisatie.

​Het Kenniscentrum is op zoek naar een collega die de werking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden op communicatief en organisatorisch vlak ondersteunt. Zo brengen we wekelijks nieuwsitems en kennisdossiers van en voor steden in onze drie communicatiekanalen en faciliteren we interactie en ervaringsuitwisseling tussen de steden door de organisatie van werkgroepen, workshops en intervisies. De vacature betreft een halftijdse overeenkomst van onbepaalde duur. Als jij je schouders hieronder wil zetten, dan vind je hier het vacaturebericht. Solliciteren kan tot 20 december.

Wat het inhoudelijk staflid betreft bieden we een voltijds contract onbepaalde duur aan. De inhoudelijk stafmedewerker die we zoeken zal in tandem taken opnemen binnen de lopende programma's 'OBMi' en 'Smart Cities' en de nieuwe programma's 'Digitale Transitie' en 'Klimaat'. De taakverdeling binnen de tandems zal in belangrijke mate bepaald worden door de affiniteit, competenties en ervaring die beiden hebben. Zij zullen elkaar aanvullen en taken van elkaar overnemen waar nodig. Het evaluatierapport 2017 - 2020  en het jaarverslag 2022 geven je een gedetailleerd beeld van de werkzaamheden binnen de diverse (deel)programma's tijdens de vorige samenwerkingsovereenkomst. Naast de inhoudelijke taken nemen we initiatieven voor kennisspreiding zoals het opzetten van workshops, webinars, masterclasses, …  en werkt elk lid van het team actief mee aan de communicatieproducten van het Kenniscentrum zoals de maandelijkse nieuwsbrief, de website en de diverse deelsites, het jaarverslag en het jaarplan.   Je vindt het vacaturebericht hier.