Webinar digital twins voor betere steden

20-11-2022

Van een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte, energieplanologie tot de planning van een nieuwe woon-werkgebied: digital twins worden steeds vaker ingezet om een betere stad te maken.

​Wat begon met het uitzetten van geodata in een digitale kaart evolueert inmiddels tot volledige digitale modellen van stedelijke systemen, waarop simulaties kunnen worden gedraaid. Maar ook real live kunnen digital twins hun waarde bewijzen voor het monitoren van omgevingswaarden zoals bezoekersstromen. Digital twins worden ook steeds meer toegepast als hulpmiddel voor stedelijke planning en als participatietool.

Tijdens het interactieve webinar ‘Digital twins voor betere steden', dat Stadszaken.nl en vakblad ROm in samenwerking met stichting Future City op woensdag 23 november (16 tot 17.15 uur) organiseren komen volgende thema’s aan bod: wat zijn digital twins en welke toepassing zet je in voor welk doel, hoe digital twins vak professionals kunnen helpen bij het maken van onderbouwde keuzes, in hoeverre je een digital twin kunt inzetten als ontwerp-tool voor het testen van omgevingswaarden en hoe gaat dit in de praktijk en hoe digital twins kunnen bijdragen aan meer betrokkenheid van de omgeving en transparante besluitvorming.

Je vindt hier het programma en hier de inschrijvingsmodule.