Veranderend speelveld vraagt andere overheid

​Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Veel studieplezier!

2022

​Week 3Nudging in actie: Beleidsexperimenten ontwerpen op basis van gedragsinzichten

Dit rapport brengt verslag uit van twee beleidsexperimenten op basis van gedragsinzichten. In een eerste survey-experiment werd samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde het effect getest van rationele en emotionele boodschappen die werden toegevoegd aan de boetebrief die burgers ontvangen bij een snelheidsovertreding. Een tweede veldexperiment werd samen met de dienst GASAM van de Stad Mechelen opgezet om foutparkeerders via verschillende boodschappen te nudgen om hun boetes op tijd te betalen. Het rapport trekt voor de lezer lessen uit de resultaten van deze experimenten alsook uit het proces van experimenteren zelf. Je vindt het rapport hier.

W​eek 2

Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving
De 10 kernkwaliteiten uit de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bieden een kader voor een kwaliteitsvolle inrichting en een optimaal beheer van de leefomgeving. Door samen met bewoners en gebruikers de kernkwaliteiten van een omgeving in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, worden kansen, noden en verwachtingen concreet en inzichtelijk. Het Departement Omgeving ontwikkelde een nieuwe webpagina 'Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving'. Die biedt ondersteuning en inspiratie om de kernkwaliteiten te laten doorwerken in de praktijk. Je vindt de webpagina hier.

​Week 1Kinderen en voortuinen
Kind & Samenleving maakte een nieuwe publicatie over het belang van voortuinen, met welke bouwstenen (planning, inrichting en inspraak) je meer kan inzetten op kindgerichte voortuinen. Niet alleen klassieke voortuinen komen aan bod, maar ook stedelijke voortuinstroken, gemeenschappelijke voortuinen en cohousing, geveltuinen,… De inspiratiebundel is in de eerste plaats bedoeld voor ontwerpers, planners en stedenbouwkundigen. Maar ook anderen die werk willen maken van kindgerichte voortuinen kunnen ermee aan de slag. Je vindt de publicatie hier.

 

2020

Studies gepubliceerd in 2020 vind je hier

2019

Studies gepubliceerd in 2019 vind je hier

2018

Studies gepubliceerd in 2018 vind je hier

2017

Studies gepubliceerd in 2017 vind je hier

2016

Studies gepubliceerd in 2016 vind je hier