Bovenlokale en stadsregionale arrangementen

In het kader van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (dat loopt tot eind 2020) werkt de UGent aan een langlopend project over de stadsregionale problematieken en de vraag welke bestuurlijke en beleidsmatige arrangementen mogelijk, wenselijk of nodig zijn in Vlaanderen. Dat gaat over een aantal maatschappelijke problematieken die allemaal op een of andere manier de stad raken, maar dan de stad in zijn uitgelegde geografische vorm: een stadsregio. We zien dat op Vlaams niveau, in toenemende mate, zo lijkt het toch, het bewustzijn groeit dat complexe stedelijke vraagstukken zoals mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en zorg,… een aanpak vergen op een stadsregionale schaal. Typerend voor de Vlaamse context en als gevolg van de staatshervorming is dat de Vlaamse overheid hier zelf een centrale speler is, veel meer dan centrale overheden deze rollen vervullen in het buitenland. De relatief kleine schaal van dit sterk verstedelijkte gebied speelt hier zeker ook mee. In eerdere oefeningen vanuit het Kenniscentrum lag de nadruk vooral op de samenwerking tussen steden en omliggende gemeenten en werd de intense betrokkenheid van de Vlaamse overheid nog niet ten volle meegenomen en doorgedacht. In dit project doen we dit wel: het lijkt duidelijk dat om het even welk stadsregionaal arrangement niet zonder intense betrokkenheid van de Vlaamse overheid kan. Maar wat betekent dat dan concreet en betekent dat hetzelfde in alle Vlaamse stadsregio’s?

2018

Tegen eind 2018 moet het studiewerk al zijn opgeschoten, inclusief de intense dialoog hierover met alle relevante Vlaamse departementen en diensten die, in het kader van dit project, ook in een gestructureerde overleggroep worden bijeengebracht. Begin november 2018 zal het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing een seminarie organiseren met de Vlaamse centrumsteden waarin ze rapporteren over het studiewerk en de basisnota’s met de centrumsteden doornemen. Tegen dan zullen ze ook voor drie regio’s al meer uitgewerkte voorstellen beschikbaar hebben: de Gentse regio, de Kortrijkse regio en de Turnhoutse regio. Dit zijn drie illustratieve regio’s maar de studie neemt ook interessante praktijken mee uit andere delen van Vlaanderen. Een belangrijk deel van de oefening is op welke manier de Vlaamse overheid aanwezig is en rollen speelt ten aanzien van stadsregionale beleidsvoering. Het Kenniscentrum staat mee in voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van het seminarie van november 2018. Het zorgt tevens voor de publicatie van alle basisteksten in het kader van dit project via de website.