Bovenlokale en stadsregionale arrangementen

In het kader van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (dat loopt tot eind 2020) werkt de UGent aan een langlopend project over de stadsregionale problematieken en de vraag welke bestuurlijke en beleidsmatige arrangementen mogelijk, wenselijk of nodig zijn in Vlaanderen. Dat gaat over een aantal maatschappelijke problematieken die allemaal op een of andere manier de stad raken, maar dan de stad in zijn uitgelegde geografische vorm: een stadsregio. We zien dat op Vlaams niveau, in toenemende mate, zo lijkt het toch, het bewustzijn groeit dat complexe stedelijke vraagstukken zoals mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en zorg,… een aanpak vergen op een stadsregionale schaal. Typerend voor de Vlaamse context en als gevolg van de staatshervorming is dat de Vlaamse overheid hier zelf een centrale speler is, veel meer dan centrale overheden deze rollen vervullen in het buitenland. De relatief kleine schaal van dit sterk verstedelijkte gebied speelt hier zeker ook mee. In eerdere oefeningen vanuit het Kenniscentrum lag de nadruk vooral op de samenwerking tussen steden en omliggende gemeenten en werd de intense betrokkenheid van de Vlaamse overheid nog niet ten volle meegenomen en doorgedacht. In dit project doen we dit wel: het lijkt duidelijk dat om het even welk stadsregionaal arrangement niet zonder intense betrokkenheid van de Vlaamse overheid kan. Maar wat betekent dat dan concreet en betekent dat hetzelfde in alle Vlaamse stadsregio’s?

2020

In het seminarie ‘Stedelijk beleid is stadregionaal beleid: scenario’s gewikt en gewogen’ georganiseerd op 10 september gaven de onderzoekers een overzicht van het hele project en stelden ze de scenario’s voor die ze in de afgelopen jaren hebben gewikt en gewogen.  Ze namen ruim de tijd om de onderzoeksresultaten toe te lichten en keken ook vooruit: welke scenario’s zijn in Vlaanderen wenselijk, welke zijn mogelijk en wat betekent dat voor de steden en de stadsbestuurders?  In dit seminarie,  georganiseerd door het Kenniscentrum Vlaamse
Steden in samenwerking met Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing, UGent (vakgroep bestuurskunde en publiek management) en Vlaams minister Bart Somers, bevoegd voor onder andere Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur en zijn administratie, lag de nadruk op tijd nemen voor overdracht van kennis. 

Je vindt hier de presentaties.