Gebiedsgerichte werking

Gebiedsgerichte werking behoort vandaag tot het vast instrumentarium van elke Vlaamse stad. In sommige steden gaat het om het aanpakken van de leefbaarheid in zogenaamde zwakke wijken. Andere steden zien gebiedsgericht werken ruimer als een instrument om in te spelen op de complexiteit van het stedelijk leven in al haar facetten: de stad wordt opgeknipt in kleinere, overzichtelijke delen waarbinnen een sector overschrijdende, integrale organisatie mogelijk wordt.

Aangezien gebiedsgericht werken aan permanente verandering onderhevig is, ondervonden de frontlijnwerkers de nood aan bijkomende scholing en ervaringsuitwisseling. Het Kenniscentrum wil hiervoor het vereiste platform aanbieden.

2019

Op 10 en 11 mei ging de tweedaagse ‘tijdelijk gebruiken’ door. Op 10 mei bezochten we 
projecten in Brussel en op 11 mei in Gent. 
Het verslag van de tweedaagse in Brussel en Gent vind je hier

Op 5 en 6 oktober namen de steden Genk en Leuven de organisatie en invulling van de tweedaagse ‘stadsvernieuwing’ voor hun rekening. We werkten op 4 oktober een hele dag rond LO2020 (Genk) en op 5 oktober rond de Vaartkom en Vaartopia (Leuven).
Het verslag van de tweedaagse in Genk en Leuven vind je hier.

2018

Het Kenniscentrum bereidde samen met een aantal ervaren gebiedswerkers uit de centrumsteden en VGC een opleiding voor bestaande uit twee luiken: een eerste tweedaagse waar een theoretische onderbouw centraal stond en vier thematische tweedaagses in steden. In 2019 komen tijdelijk gebruik en stadsontwikkeling aan bod,  in 2020 ‘It takes a village to raise a child’ en de steenwegenproblematiek. De theoretische inleiding vond intussen plaats op 18 en 19 oktober in Brussel.  De presentaties van de Brusselse tweedaagse vind je hier.