Gebiedsgerichte werking

Gebiedsgerichte werking behoort vandaag tot het vast instrumentarium van elke Vlaamse stad. In sommige steden gaat het om het aanpakken van de leefbaarheid in zogenaamde zwakke wijken. Andere steden zien gebiedsgericht werken ruimer als een instrument om in te spelen op de complexiteit van het stedelijk leven in al haar facetten: de stad wordt opgeknipt in kleinere, overzichtelijke delen waarbinnen een sector overschrijdende, integrale organisatie mogelijk wordt.

Aangezien gebiedsgericht werken aan permanente verandering onderhevig is, ondervonden de frontlijnwerkers de nood aan bijkomende scholing en ervaringsuitwisseling. Het Kenniscentrum wil hiervoor het vereiste platform aanbieden.

2018

Het Kenniscentrum bereidde samen met een aantal ervaren gebiedswerkers uit de centrumsteden en VGC een opleiding voor bestaande uit twee luiken: een eerste tweedaagse waar een theoretische onderbouw centraal stond en vier thematische tweedaagses in steden. In 2019 komen tijdelijk gebruik en stadsontwikkeling aan bod,  in 2020 ‘It takes a village to raise a child’ en de steenwegenproblematiek. De theoretische inleiding vond intussen plaats op 18 en 19 oktober in Brussel.  De presentaties van de Brusselse tweedaagse vind je hier.