Gebiedsgerichte werking

Gebiedsgerichte werking behoort vandaag tot het vast instrumentarium van elke Vlaamse stad. In sommige steden gaat het om het aanpakken van de leefbaarheid in zogenaamde zwakke wijken. Andere steden zien gebiedsgericht werken ruimer als een instrument om in te spelen op de complexiteit van het stedelijk leven in al haar facetten: de stad wordt opgeknipt in kleinere, overzichtelijke delen waarbinnen een sector overschrijdende, integrale organisatie mogelijk wordt.

Aangezien gebiedsgericht werken aan permanente verandering onderhevig is, ondervonden de frontlijnwerkers de nood aan bijkomende scholing en ervaringsuitwisseling. Het Kenniscentrum wil hiervoor het vereiste platform aanbieden.

2018

Het Kenniscentrum bereidt samen met ervaringsdeskundigen uit de centrumsteden en VGC en Stedenbeleid Vlaanderen een opleiding voor die zal plaatsvinden in 20018 en 2019. Deze bevat 2 luiken: een eerste tweedaagse waar een theoretische onderbouw centraal staat en drie tweedaagses in steden met praktijkbezoeken, waarin enerzijds bepaalde good practices getoond worden, maar anderzijds ook een aantal projecten/ opgaven door de bril van een uitgebreide groep kunnen bekeken worden. Tevens kunnen een aantal methodieken toegelicht en/of uitgetest worden.
De tweedaagse theoretische inleiding vindt plaats in oktober 2018.