Missie en visie

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging wil de stedelijkheid in Vlaanderen in al zijn facetten versterken. Stedelijkheid is immers een essentieel aspect van een duurzaam en democratisch beleid. Daarom stimuleert het kenniscentrum de leerprocessen in de steden en zorgen we voor een versterking van het netwerk van steden. Zo willen we bijdragen tot een verbetering van de stedelijke organisatie, dienstverlening en beleid en agenderen en beïnvloeden we het stedelijk beleid in Vlaanderen.

Hoe pakt het kenniscentrum dit aan?

De activiteiten van het kenniscentrum situeren zich rond vijf pijlers:

  • Kennisverzameling en -ontsluiting: impliciete en expliciete kennis verzamelen en toegankelijk maken
  • Kennisontwikkeling: nieuwe kennisbehoeften detecteren en kennis hierop afstemmen
  • Kennisbemiddeling: (ad hoc) kennisvragen voorzien van antwoorden
  • Netwerkvorming: interactie en ervaringsuitwisseling tussen de steden faciliteren en versterken
  • Beleidsbeïnvloeding: vanuit de kennis het stedenbeleid van andere overheid beïnvloeden

Lees hier meer over de werking van het kenniscentrum.