Over de stadscontracten

De dertien centrumsteden hebben elk een ‘stadscontract’ met de Vlaamse overheid afgesloten. De bedoeling van deze stadscontracten is om de centrumsteden administratief en financieel beter en meer integraal te ondersteunen in functie van de globale ontwikkelingsvisie van elke stad. Ieder stadscontract bevat een collectief luik rond ‘wonen’ en een specifiek luik waarin de Vlaamse overheid en de steden afspraken maken over specifieke stadsprojecten.