Over stadsregionale ontwikkeling

De Vlaamse ministers Keulen en Van Mechelen startten in 2008 een discussieplatforum op over de manier waarop in Vlaanderen een beter stadsregionaal beleid gevoerd kan worden. Dit discussieplatform mondt uit in een aantal beleidsaanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse regering die in 2009 aantreedt.

Om dit discussieplatform inhoudelijk te stofferen heeft het Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging een nota laten voorbereiden door dr. Joris Voets (Instituut voor de Overheid – K.U.Leuven) en prof. dr. Filip De Rynck (Hogeschool Gent). Deze nota bevat enerzijds een inventarisatie inzake stadsregionale afstemming, coördinatie en samenwerking zoals deze in de praktijk ontstaan en anderzijds een inventarisatie van de bestuurlijke instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om tot een betere stadsregionale samenwerking te komen. Naast de inventarisatie bevat de nota ook een beleidsmatige, bestuurskundige en politiekwetenschappelijke benadering van de problematiek van de stadsregionale ontwikkeling. Deze nota werd tijdens een besloten workshop met experten besproken en aangevuld.

In mei 2009 rondde het discussieplatform zijn werkzaamheden af in het rapport 'Een sterke stad en een sterke stadsregio. Verslag en aanbevelingen op basis van stadsregionale gesprekken'.