Medewerkers

Linda Boudry (in dienst bij het kenniscentrum op 1/11/2008) startte in 2000 als projectleider binnen de Vlaamse overheid het stedenbeleid op. De deelsporen binnen dit project waren de fondsenwerking (Stedenfonds in de plaats van SIF en Stadsvernieuwingsfonds), responsabilisering van de voltallige Vlaamse Regering (actieprogramma), de ontwikkeling van nieuwe instrumenten (stadsmonografieën, stadsmonitor, visitatiecommissies), het ontwikkelen van een lange termijnvisie (Witboek), de sensibilisering, communicatie en bijsturen van beeldvorming over steden (Thuis in de stad - prijs, PR, advertentiecampagne) en het opzetten van vorming en begeleiding. In 2006 maakte zij als Adjunct Vlaams Bouwmeester de overstap naar het Team van de Vlaams Bouwmeester.

linda.boudry@kcvs.be - 0478 23 44 91

Joris Voets (tussen 1/06/2017 en 31/12/2018 halftijds in dienst bij het Kenniscentrum, voltijds in dienst bij het Kenniscentrum sinds 1/01/2019) startte in 2000 als GIS- medewerker bij de stad Leuven. Hij werkte er mee aan de dataverzameling voor de eerste in-huis gebouwde GIS-modules. Vanaf 2004 stond hij in Leuven als applicatiespecialist in voor de functionele en technische behoefteanalyse bij het uitwerken van G@lileo GIS-modules voor de stedelijke administratie. Vanaf 2009 staat hij als applicatiespecialist op de afdeling databeheer ook in voor (ruimtelijke) analyses en beleidsondersteunende datarapportage.

joris.voets@kenniscentrumvlaamsesteden.be - 0485 02 48 16