Het meerjarenprogramma en Europa

Voor de programmaperiode 2017-2021 wil het Kenniscentrum zijn Europa-antenne afstemmen op de programmasporen die in 2017-2021 centraal staan in de werking. Voor elk van de sporen zal de samenhang met Europees beleid én Europese fondsen worden gezocht.