Interstedelijke reflectiegroep Europa

Sinds de opstart in 2007 van een Interstedelijke reflectiegroep met Europese deskundigen uit zowel de stedelijke administraties als de OCMW’s zet het Kenniscentrum in op de opportuniteiten die zich aandienen rond Europa. De Interstedelijke reflectiegroep Europa is doorheen de jaren uitgegroeid tot een belangrijk netwerk van Europawerkers uit de centrumsteden. Het Kenniscentrum fungeert ook gedurende de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2017 - 2021 als gastheer en secretaris van dit netwerk.

2018

De Interstedelijke reflectiegroep volgde in 2018 enerzijds de ontwikkelingen rond de Urban Agenda, het Cohesiebeleid post 2020 en het Meerjarig Financieel Kader op. Daarnaast stond de Reflectiegroep in voor de voorbereiding  en opvolging van 2 overlegmomenten met de Vlaamse Europarlementariërs. Je vindt hier meer informatie.