Transitie en transformatie

In de internationale literatuur over transities en vanuit de praktijk van stedelijke ontwikkelingen, blijkt dat steden wereldwijd worden gezien en zichzelf ook beschouwen als motoren voor duurzame ontwikkeling. Transitie in deze context gaat over diepgaande wijzigingen in de systemen die de maatschappelijke ontwikkeling beheersen, zoals het energiesysteem, het mobiliteitssysteem, het voedselsysteem, het systeem rond wonen en bouwen, etc. Het eigene aan systemen is evenwel dat verschillende niveaus van ontwikkelingen op elkaar inwerken (van het internationale naar het lokale en omgekeerd: 'multi-level'), dat veranderingen moeizaam verlopen omdat ze aan veel belangen en macht raken, dat ze langdurig zijn en dat op vele niveaus vele actoren betrokken zijn ('multi-actor').