Demografie en capaciteit

De 13 centrumsteden zouden van 1,52 miljoen inwoners in 2008 naar 1,64 miljoen inwoners in 2018 en 1,65 miljoen inwoners in 2028 evolueren (+8%). De bevolking blijft ook na 2018 in de meeste centrumsteden verder aangroeien maar aan een veel zwakker ritme. De steden krijgen volgens diezelfde prognoses te maken met het grootste deel van de bevolkingstoename in Vlaanderen. De totale aangroei van de bevolking bedraagt 447.696 inwoners voor Vlaanderen. Daarvan komen 129.650 inwoners in één van de 13 centrumsteden terecht. 28,9 % van de aangroei komt dus voor rekening van de centrumsteden.

In de centrumsteden zullen er volgens de prognoses in 2018 gemiddeld 8% meer huishoudens zijn. Samen met die toename van het aantal inwoners duiken verschillende maatschappelijke fenomenen tegelijkertijd op: vergroening (groei van gezinnen met kinderen) ,vergrijzing (+ 65 - jarigen) en verzilvering (+ 85-jarigen), gezinsverdunning, toename van nieuw samengestelde gezinnen en buitenlandse migratie. Die fenomenen zullen zich in elke stad anders en in verschillende verhoudingen manifesteren.

De vraag is hoe we tijdig dat capaciteitsprobleem qua woongelegenheden, kinderopvang, onderwijsinstellingen, zorgvoorzieningen, … kunnen opvangen en zorgen voor voldoende voorzieningen. De grote variatie aan samenlevingsvormen moet daarenboven vertaald worden in een grote diversiteit aan specifieke woningen en voorzieningen.