23 Action Planning Networks goedgekeurd

19-8-2019

Action Planning Networks hebben als doelstelling Europese steden te helpen om oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke stedelijke uitdagingen.

Deze netwerken brengen telkens een tiental partners van verschillende Europese landen samen om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.  Ze ontwikkelen daartoe een Integrated Action Plan  en krijgen de mogelijkheid om enkele kleinschalige oplossingen te testen in hun steden. 
23 netwerken, waarbij 26 landen en 203 partners betrokken zijn, zijn op 25 juni 2019 door het toezichtcomité van het URBACT III programma goedgekeurd. Daarvan zijn er 5 netwerken waarbij minstens één Belgische stad betrokken is.  Je vindt hier alle goedgekeurde Action Planning Networks waarbij minstens één Belgische stad betrokken is.