Rapport "Ambtelijke capaciteit bij lokale besturen"

23-7-2018

Reeds verscheidene jaren is er een beleidskeuze om de bevoegdheden en autonomie van lokale besturen te versterken.

​Hoe gaan de lokale besturen echter om met de geboden beleidsvrijheid? En in welke mate stelt het bestuurlijk kader hen in staat om hiermee aan de slag te gaan? Immers, een cruciale voorwaarde om de doelstelling van meer autonomie daadwerkelijk te realiseren is dat de lokale besturen ook over de nodige capaciteit beschikken om hun opdrachten te vervullen. Dit rapport bekijkt de wijze waarop 11 lokale besturen zichzelf organiseren om de optimale verhouding tussen capaciteit en opdracht te vinden. Je kan het rapport hier downloaden.