Congres ‘Betaalbaar wonen’

23-9-2019

Het eerste congres over het thema ‘wonen’ van het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent vindt plaats op dinsdag 22 oktober 2019.

​Het congres probeert aan de hand van verschillende keynote sprekers, panelgesprekken en verschillende uit het leven gegrepen illustrerende filmpjes een antwoord te bieden op talrijke vragen. De kansen en uitdagingen op het vlak van ‘betaalbaar wonen’ worden geanalyseerd zowel vanuit de Vlaamse, lokale als provinciale invalshoek. Bovendien komen ook heel wat actoren vanuit het werkveld aan bod.  Je vindt hier het programma en alle praktische informatie.