Constructief onderhandelen bij complexe projecten

8-1-2020

​Een simulatie van een onderhandeling, gevoerd door 4 actoren (burgemeester, schepen, projectontwikkelaar en een vertegenwoordiger van een bewonersorganisatie) vormt de basis voor dit rollenspel.

​Een simulatie van een onderhandeling, gevoerd door 4 actoren (burgemeester, schepen, projectontwikkelaar en een vertegenwoordiger van een bewonersorganisatie) vormt de basis voor dit rollenspel. Een fictieve case over een dorpskernvernieuwing loopt als een rode draad doorheen het spel. Het doel van het spel is om met de 4 actoren, elk met heel uiteenlopende standpunten, het eens te worden over welk project effectief komt op het terrein. Het is een optimalisatieopdracht, waarbij verschillende uitkomsten mogelijk zijn. Je krijgt meer inzicht in je eigen onderhandelingscapaciteiten bij ruimtelijke projecten. Je score op het einde van het spel leert je hoe jouw tactiek de uitkomst van het onderhandelingsproces mee beïnvloedde.  De workshop gaat door op dinsdagnamiddag 11 februari in Gent.  Je vindt hier de folder met alle informatie en hier de inschrijvingsmodule.