Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer: oproep projecten met regionale focus

9-12-2019

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer wil via projectsteun bijdragen tot de transitie naar een energiezuinige, circulaire samenleving.

​Een nieuwe projectoproep wordt nu gelanceerd. De oproep richt zich op innovatieve of visionaire projecten die een (potentieel) aantoonbaar en blijvend milieurendement inzake energie- en/of materialenbeheer beogen. Voorkeur gaat uit naar projecten die een multiplicatoreffect hebben en tot stand komen in een innovatief partnerschap. Projecten indienen kan tot en met 19 maart. De financiële steun bedraagt maximaal 25.000 euro. Je vindt hier alle informatie over de oproep en hier meer informatie over de 6 ondersteunde projecten in 2018.