Opleiding ‘Gemeenschapsmunt voor beginners’

11-2-2019

Steeds meer lokale besturen voeren een gemeenschapsmunt in als een innovatieve beleidshefboom om lokale doelstellingen te realiseren, zoals geformuleerd in de bestuursakkoorden en de beleidsnota’s die momenteel in opmaak zijn.

​Concreet gaat het over het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk, het organiseren van buurtgerichte zorg, ondersteunen van duurzame initiatieven,… Met een gemeenschapsmunt kan ook de lokale economie worden gestimuleerd, of burgers kunnen worden aangemoedigd om taken op te nemen die noch door de overheid noch door de markt worden opgenomen. Je vindt hier alle informatie over de studiedag op 7 maart.