Oproep voor de organisatie van COVID-19-zomerscholen

25-5-2020

De oproep betreft de organisatie van een gevarieerd aanbod aan zomerscholen dat stevig gekoppeld is aan de onderwijsdoelen en het individueel onderwijstraject van leerlingen uit zowel het lager als het secundair onderwijs.

​Het doel van de zomerscholen is om maatwerk op individueel niveau aan te bieden aan kleine groepen kinderen en jongeren zodat zij (en hun leerkrachten en ouders) zich bij de aanvang van het schooljaar 2020-2021 gesterkt weten. Sommige leerlingen hebben door het opschorten van de lessen op school omwille van de COVID-19 pandemie immers een leerachterstand opgelopen, bij anderen is de bestaande kloof vergroot en nog andere leerlingen zijn onvoldoende bereikt. De oproep ‘zomerscholen’ richt zich tot het onderwijsveld en zijn vele partners op het terrein.  De uiterste indiendatum is 5 juni 2020.  Je vindt hier alle informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier.